คลิปหนังสั้น รวมพลังหาร 2 “ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์” ที่คนไทยควรดู สร้างปรากฏการณ์ 1 วัน 2.5 ล้านวิว

51

โครงการรวมพลังหาร 2 ประหยัดชัวร์โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน กระตุกความคิดคนไทย ชวนประหยัดพลังงานไฟฟ้า ผ่านคลิปหนังสั้น รวมพลังหาร 2 “ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์

ปัจจุบันโลกใบใหญ่แคบลงเรื่อยๆ เป็นเพราะความเจริญของเทคโนโลยี ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสน องการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้ น แต่ความสะดวกสบายของชีวิตกลับแล กมาด้วยความสิ้นเปลืองจึงเป็นที่ มาของคลิปหนังสั้น รวมพลังหาร 2 “ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์ สะท้อนเรื่องจริงของสังคมที่ต่า งคนต่างใช้พลังงานอย่างไม่ยั้งคิ ด

จากเนื้อหาของคลิปหนังสั้นที่สะ กิดปัญหาสังคมอย่างตรงประเด็น เกิดเป็นกระแสตื่นตัวในโลกออนไล น์ ส่งให้ยอดวิวสูงขึ้นเป็นปรากฏการณ์เพียงข้ามคืนถึง 2.5 ล้านวิว เกิดเป็นกระแสการแชร์และพูดถึงกั นเป็นวงกว้าง