ชาวไทยมุสลิมปีติเฝ้ารับ “ในหลวง” เสด็จฯ ทรงเปิดงานเมาลิดกลางฯ

131
ภาพ มติชน

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิรากลกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ โดยมี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 รวมถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพสกนิกรชาวไทยจำนวนมาก เฝ้าฯ รับเสด็จ

งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคมนี้ เพื่อรว่มกันรำลึก สดุดี ศึกษา ทบทวนคำสอนและพระจริยวัตรของบรมศาสดามูฮำมัดแห่งอิสลาม ที่ใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของพี่น้องมุสลิม ทั้งเป็นการเผยแพร่ และสร้างความเข้าใจในศาสนาอิสลามให้กับพี่น้องต่างศาสนิก

กิจกรรมในงานมีการจัดนิทรรศการ รวมทั้งการออกร้านจำหน่ายสินค้าและบริการของสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล จากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย การจัดทำหนังสืออนุสรณ์งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. 1439 ซึ่งถือได้ว่าได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้เห็นถึงความรักความสามัคคี ความร่วมมือ ร่วมใจของพี่น้องมุสลิมและพี่น้องต่างศาสนิกที่อยู่ร่วมกันในพหุสังคม

ภาพ มติชน
ภาพ มติชน
ภาพ มติชน
ภาพ มติชน

ขอบคุณภาพจาก มติชน