15 ปี “ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ” กับห้องวิจัยในนาม “ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ”

57

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) เปิด “ห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ฮาลาล ตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ” วาระครบรอบ 15 ปี “ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” และรำลึกคุณงามความดี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ 

ในโอกาสครบรอบ 15 ปีของ “ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” พร้อมทั้งรำลึกถึงคุณูปการของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาฯ จึงได้จัดพิธีเปิด “ห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมฮาลาล ตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ” เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 61 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก นายเดลลิลาห์ อัลฮุสนี เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อคโคประจำประเทศไทย, นายชวน หลีกภัย, นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, ครอบครัว ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ และ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นประธานเปิดงาน และมี รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ 

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี “ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” และเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี พร้อมทั้งให้เกียรติ แด่ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียนและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่มีต่อศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ มาอย่างต่อเนื่อง ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) จึงได้ทำพิธีเปิด “ห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ฮาลาล ตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ” (Tan Sri Dr.Surin Pitsuwan Halal Science Research and Innovation Laboratory) หรือ “PS Halal Lab” ขึ้น

ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการดังกล่าวตั้งอยู่บนชั้น 13 ของอาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนจุฬาลงกรณ์ 12 มีพื้นที่ประมาณ 400 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการวิจัยชีวเคมีโภชนาการ ห้องปฏิบัติการวิจัยนาโนวิทยาและคอสเมติกส์ และห้องปฏิบัติการวิจัยชีววิทยาโมเลกุล พร้อมทั้งมีนักวิทยาศาสตร์คุณภาพกว่า 50 ชีวิต จึงทำให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลให้กับทั่วโลก

ดร.วินัย ดะห์ลัน

“กว่า 15 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ทำการตรวจผลิตภัณฑ์ไปแล้วกว่า 110,000 ชิ้น โดยเป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งมาจากองค์กรศาสนาอิสลามในประเทศไทย ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค นักวิทยาศาสตร์สุ่มตัวอย่าง องค์กรนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ และองค์กรจากต่างประเทศที่ส่งผลิตภัณฑ์มาโดยตรง และปัจจุบันศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถตรวจ DNA ได้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในอนาคตทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ต้องการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอีกต่อไป ภายใต้แนวคิด “Precision Halalization” เป็นการพัฒนาห้องปฏิบัติการที่ล้ำยุค สามารถตรวจการปนเปื้อนได้ทุกชนิด จนในที่สุดจะไม่มีใครกล้าผลิตสินค้าที่ปนเปื้อนอีกต่อไป” 

“อย่างไรก็ตามศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชื่อมั่นว่า “PS Halal Lab” จะเป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่มุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมฮาลาลทั้งด้านอาหารและไม่ใช่อาหาร ช่วยตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลของไทยสู่สายตาโลกอีกด้วย และเป็นจุดสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้แบบก้าวกระโดดได้อย่างแน่นอน” ดร.วินัย กล่าว

นายชวน หลีกภัย ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ที่มาร่วมงานในครั้งนี้กล่าวคำไว้อาลัยตอนหนึ่งถึง ดร.สุรินทร์ ว่า “ผมต้องได้ถือโอกาสพูดถึงน้องคนหนึ่งที่เราได้สูญเสียไป ความมีน้ำใจของเขา ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเมืองพุทธ แต่ดร.สุรินทร์ ชนะเป็นที่ 1 ในพื้นที่ สิ่งเหล่านี้หมายถึงอะไร แสดงถึงความสามารถความเป็นคนที่ประชาชนยอมรับ”

ด้าน อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวว่า “ศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งนี้เกิดขึ้นมาก็ด้วยวิสัยทัศน์ของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ซึ่งเป็นผู้ที่แนะนำให้จุฬาฯ ทำโครงการเสนอรัฐบาลเพื่อจัดตั้งขึ้น 15 ปีผ่านมาที่ศูนย์แห่งนี้ได้ให้บริการ และจัดประชุมในระดับนานาชาติ จนถือเป็นที่ยอมรับว่าเป็นศูนย์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจะต้องมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในภูมิภาคแห่งนี้”

ในวันนี้เป็นวันที่เราทุกคนได้ระลึกถึงวิสัยทัศน์ของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ซึ่งถือเป็นนักการเมืองที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผมเข้าสู่การเมือง นอกจากการเป็นนักการเมืองที่ยึดมั่นในหลักวิชาการแล้ว ก็ยังเป็นนักการเมืองที่ไม่เคยลืมรากฐานของตัวเอง

“วันแรกที่ผมได้ยินถึงคำว่า “ฮาลาล” ดร.สุรินทร์ ไม่ได้กล่าวถึง อาหาร หรือ ผลิตภัณฑ์ แต่ท่านพูดถึง “การเมืองแบบฮาลาล” สิ่งนี้จึงควรเป็นความภาคภูมิใจที่ท่านได้เป็นบุคคลสำคัญในระดับโลก และเป็นบุคคลที่ไม่ลืมรากฐานที่มีความหมายระหว่างท่าน ครอบครัว และชุมชนของท่าน และยกระดับรากฐานนี้เป็นนโยบายระดับชาติ ฉะนั้นการใช้ชื่อท่านเป็นชื่อห้องวิทยาศาสตร์ ห้องปฏบิตการจึงมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง ผมถือว่า ดร.สุรินทร์ ไม่เคยจากไปจากโลกของวิชาการ วันนี้การที่ชื่อของท่านได้จารึกอยู่คู่กับวิสัยทัศน์และนโยบายของท่าน จะทำให้ท่านยังอยู่กับเราตลอดไป” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว