พช.เชิดชูเกียรติสุดยอด 20 นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2561

21

กรมการพัฒนาชุมชน โดยกองประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2561 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และเชิดชูเกียรติแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นางรักใจ กาญจนะวีระ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ นำทีม 20 นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2561 สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่กองประชาสัมพันธ์ รวม 35 คน ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ปี 2562 โดยมี น.ส.เฟี้ยวฟ้าว สุดสวิงริงโก้ พิธีกร/ดารา/นักแสดง ร่วมพูดคุยถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคการทำงานประชาสัมพันธ์ด้านสื่อออนไลน์ ณ ห้องประชุมสิริวารี โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ซึ่งการจัดเวทีครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมตามโครงการพัฒนาและคัดเลือกนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2561 โดยกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และเชิดชูเกียรติแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยจะมีการคัดเลือกให้เหลือเพียง 20 คน เพื่อร่วมรับรางวัลนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2561

ทั้งนี้ กิจกรรมเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2561 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2561 โดยมีกิจกรรมย่อย 4 กิจกรรม ได้แก่ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ปี 2562 การเสวนาเทคนิคการประชาสัมพันธ์ยุค 4.0 การศึกษากระบวนการทำงานด้านสื่อสารมวลชนวิทยุและโทรทัศน์จากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 และการมอบรางวัลนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2561 ภายในงาน “มหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (CD Day 2018)” ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ