ตรวจพบ “พรานทะเล” ปนเปื้อนหมู สั่งยกเลิกรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดกว่า 60 รายการ

ฝ่ายกิจการฮาลาล กอท.สั่งยกเลิกฮาลาลผลิตภัณฑ์พรานทะเลและบริษัทในเครือกว่า 60 รายการหลังพบดีเอ็นเอหมูปนเปื้อน

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์รายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ยกเลิกการรับรองฮาลาล และถอดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่อนุญาตให้บริษัทพรานทะเลมาเก็ตติ้ง จำกัด และบริษัทในเครือ ที่จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ตราพรานไพร พรานทะเล และควิ๊กเซฟ จำนวนทั้งสิ้น 60 กว่ารายการ หลังจากตรวจพบ DNA ของสุกรหรือหมู ปนเปื้อนอยู่ในผลิตภัณฑ์ประเภทข้าวต้มของบริษัทดังกล่าว

ซึ่งการระงับการให้ใช้ตราฮาลาล และระงับการรับรองฮาลาลดังกล่าว เกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะมีการจัดการงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยที่ผ่านมา

และตามระเบียบ ทางบริษัทฯ จะต้องเก็บคืนสินค้าที่มีตราฮาลาลทั้งหมดออกจากท้องตลาด โดยทางบริษัทพรานทะเลได้ส่งตัวแทนมาเจรจาต่อรองกับฝ่ายกิจการฮาลาล เพื่อขออนุญาตใช้สติกเกอร์ปิดทับตราฮาลาล สำหรับสินค้าที่ผลิตออกมาก่อนหน้านั้น ที่ยังมีตราฮาลาลหลงเหลืออยู่จำนวนมากมายในท้องตลาด ขณะนี้ยังมีการเจรจาต่อรองกันอยู่โดยในเบื้องต้นทางฝ่ายกิจการฮาลาลไม่อนุญาตให้ทำเช่นนั้นได้ เพราะหากมีสติกเกอร์หลุด ก็จะทำให้มีผลกระทบต่อฮาลาล ที่ฝ่ายตรวจสอบฮาลาล ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทุกรายการของบริษัทพรานทะเลฯ

ทั้งนี้เมื่อทางฝ่ายกิจการฮาลาลของคณะกรรมการกลางแห่งประเทศไทยได้ยกเลิกการรับรองฮาลาลที่ได้ให้แก่บริษัท พรานทะเลมาเก็ตติ้ง จำกัด แล้วก็จะทำให้บริษัทไม่สามารถขออนุญาตใช้ตราฮาลาลได้ใหม่เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ถูกยกเลิก