ตุรกีตั้งชื่อถนนที่อาคารสถานทูตแห่งใหม่ของสหรัฐฯ ว่า “แมลคอล์ม เอกซ์”

23

อะลาโดลู – ถนนที่อาคารสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาแห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่ในอังการาจะมีชื่อว่า “แมลคอล์ม เอกซ์” เทศบาลนครหลวงประกาศเมื่อวันเสาร์ (13 ต.ค.)

ถนนในเขตเคนคายา (Cankaya) จะได้รับการตั้งชื่อตามผู้นำมุสลิมในสหรัฐฯ และนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน “แมลคอล์ม เอกซ์” (Malcolm X) ที่ถูกลอบสังหารในปี 1965 (พ.ศ.2508)

สภาเทศบาลนครหลวงได้ยอมรับเป็นเอกฉันท์ถึงการเปลี่ยนชื่อดังกล่าว