มุสลิมในปารีส สถานะทางสังคมและกระแสการเติบโต ตอนที่ 1

604
(AP Photo/Christophe Ena)

จากการเดินทางเยือนปารีสของผู้เขียนได้ทำการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางสังคมของมุสลิมในฝรั่งเศสจนถึงแหล่งอ้างอิง ศูนย์วิจัย PEW RESREACH เป็นข้อมูลที่แสดงออกทางสถิติอย่างเป็นรูปธรรมที่พอจะชัดเจน อิสลามถือเป็นศาสนาที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของฝรั่งเศสรองจาก คาทอลิก

จำนวนประชากรมุสลิมที่รวมถึงผู้ที่อพยพและจำนวนประชากรดั้งเดิมของประเทศเกือบ 6 ล้านคน ช่วงเวลาของคลื่นอพยพในปี 2010-2016 แรงงานชาวมุสลิมเกือบครึ่งล้านที่เข้ามาทำงานที่ไม่ใช้ผู้ลี้ภัย

ยังไม่รวมถึงจำนวนประชากรลี้ภัยสงครามกว่า 8 หมื่นคนตัวเลขประชากรเหล่านี้สามารถนำมาสร้างคุณูประการที่ดีต่อสังคมอุดช่องโหวของประเทศในเรื่องของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกวันนี้ระบบการปกครองของฝรั่งเศสให้ความยุติธรรมและมี นโยบายต่อทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน แต่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ศาสนาอิสลามในฝรั่งเศสมีขึ้นออกมาเป็นระยะเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยเป็นเพราะความอคติที่เกิดขึ้นส่วนตัวของคนฝรั่งเศสแต่ก็ไม่ทั้งหมด

ประชากรรุ่นใหม่มักจะยอมรับในการเกิดขึ้นมาท่ามกลางสภาพวัฒนธรรมที่หลากหลาย สิ่งนั้นพยายามสร้างให้อยู่ในความความสอดคล้องกับค่านิยมตะวันตกอันเป็นมนต์เสน่ห์ความงดงามของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกที่อยากจะมาพบเห็น ทุกวันนี้เป็นเรื่องยากที่รัฐบาลจะทำการตรวจสอบว่าประเทศมีความเป็นหลายเชื้อชาตที่ต่างอาศัยอยู่ในฝรั่งเศสในเมืองใหญ่ อย่าง ปารีส ลียง เนื่องด้วยรัฐบาลไม่ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวสำมะโนครัวประชากรทางศาสนาแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองนั้น…รัฐบาลฝรั่งเศสให้ความสำคัญในเรื่องการละเมิดสิทธิเพราะจำนวนส่วนมากเกินครึ่งที่เกิดจากครอบครัวชาวฝรั่งเศสที่เป็นมุสลิม

นอกจากกลุ่มที่อพยพเข้ามาจากแอฟริกาความต้องการทางด้านแรงงานของฝรั่งเศสแรงงานที่ขยันและค่าแรงที่ไม่สูงจึงเป็นส่วนสำคัญที่ผู้ประกอบการในฝรั่งเศสและเมืองอื่นๆ ต้องการ กลุ่มคนจากแอฟริการเริ่มมีการเข้าในตั้งรกรากนับตั้งแตยุค 70 โดยเฉพาะชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆ กรุงปารีสผู้อพยพต่างเป็นเหมือนภาระที่รัฐบาลมีนโยบายจะทำการปันส่วนสวัสดิการสังคมแต่ความตรึงเครียดเกิดขึ้นบ่อยครั้งในเรื่องของสีผิวเชื้อชาติ การสร้างชุมชนใหม่เป็นเรื่องยากที่จะเกิดความสอดคล้องกันเพราะเป็นที่แน่นนอนว่าหลักการปฎิบัติย่อมเกิดความแตกต่าง สิ่งที่เกิดขึ้นคือสัญชาติฝรั่งเศสที่มากขึ้นปัจจัยทางการเมืองที่เป็นผลต่อสิ่งนั้น เพราะนับตั้งแต่ปี 1990 ประชากรมุสลิมในประเทศจำนวน 1-2 ล้านคนมีสิทธิในการเลือกตั้งและนั้นคือสิ่งที่จะเบี่ยงเบนทิศทางทางการเมืองในเขตพื้นที่ได้อย่างมีนัยพอสมควร

มุสลิมในฝรั่งเศสให้ความละเอียดอ่อนทางด้านศาสนามีการประณามการลงโทษของผู้กระทำผิด ผู้ก่อเหตุร้าย สิ่งเหล่านี้ไม่ใช้คำสอนของศาสนาอิสลาม เพราะศาสนาสอนเกี่ยวกับสันติภาพและความสงบสุข

ในฝรั่งเศสหน่วยงานองค์กรศาสนาอิสลามได้ถือกำเนิดขึ้นหลายองค์กรทั้งที่มาจากคนฝรั่งเศสแต่เดิม แอฟริกัน เอเชีย การรวมกลุ่มก้อนเพื่อเป็นวัตถุประสงค์ในการสร้างศักยภาพ และบางองค์กรศาสนามีความสัมพันธ์อันดีจากนอกประเทศ ทั้งใน โมร็อกโก อียิปต์ อิหร่าน ขึ้นอยู่กับนิกายและความเชื่อ

เป็นเวลาหลายปีที่กระแสที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสที่กำลังเป็นเหมือนแรงเหยียดทางด้านศาสนา ในสายตาของชาวฝรั่งเศสบางคนศาสนาอิสลามมักจะไม่ดูคล้ายกับศาสนาแห่งสันติภาพ ด้วยกระแสที่ประโคมและเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในฝรั่งเศสในรอบหลายปีที่ผ่านมา ในรอบ 3 ปีเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายโจมตีพลเรือนโดยมากจะเกิดขึ้นในฝรั่งเศสและอังกฤษ และทั้ง 2 ยังเป็นชาติสมาชิกถาวรของสหประชาชาติ