หน้าแรก ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พช. เชิญสัมผัสเรื่องราวดีๆ เสน่ห์วิถีชุมชน จาก ‘ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี’

6

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนไปสัมผัสเรื่องราวดีๆ เสน่ห์วิถีชุมชน จาก ‘ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี’ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครอบคลุม  76 จังหวัด 3,273 ชุมชน ทั่วเมืองไทย 

ดาวน์โหลด Guidebook ข้อมูลที่ตั้งพร้อมเรื่องราวของทั้ง 3,273 ชุมชน ได้ที่ www.cdd.go.th/e-book

แล้วออกเดินทางไป ‘ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย’ อิ่มเอมไปกับเสน่ห์ของเมืองไทย และยังสามารถติดตามเรื่องราวต่างๆ ของ “OTOP นวัตวิถี” ผ่านช่องทาง Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Line โดยการเสิร์ชคำว่า “Nawatwithi”