การสร้างคณะทำงาน

0

การสร้างคณะทำงานหรือการรวมตัวของคนหลายคนมาร่วมกันทำงานในภารกิจเดียวกัน เป็นวิธีการทำงานวิธีหนึ่งที่จะทำให้งานที่ทำประสบความสำเร็จอย่างงดงามและมีประสิทธิภาพ/คุณภาพ ทำให้มีส่วนร่วมมีความรักสามัคคีกันในหมู่คณะ และสังคมมีความเป็นปึกแผ่น การทำงานนั้นหากเราไม่ตั้งกลุ่มทำงานหรือคณะทำงานที่ว่านี้ งานที่ทำก็จะทำแบบวันแมนโชว์ คือตัวใครตัวมัน ต่างคนต่างทำ ปัญหาต่างๆ จะตามมาอย่างคาดไม่ถึงและแก้ไขไม่ได้หรือแก้ไขได้อย่างลำบากยากเย็น

สังคมมุสลิมไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใด จังหวัดใด ภูมิภาคใด พื้นที่ใดก็ตาม ย่อมมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นที่ แตกต่างกัน แม้กระทั่งรูปแบบการปฏิบัติศาสนกิจบางอย่างก็อาจไม่เหมือนกัน ความแตกต่างเหล่านี้อย่าสนใจให้มากนัก อาจจะนำไปสู่ความรู้สึกแตกแยกกันได้ ความแตกแยกที่เกิดขึ้นนี้เป็นความแตกแยกที่ไร้เหตุผล

ในการจัดตั้งคณะทำงานจึงต้องพิจารณาอย่างถ่องแท้ ควรเลือกคนที่มีรสนิยมหรือคตินิยมใกล้เคียงกัน ความจริงคณะทำงานโดยกฎหมายนั้นเรามีกันอยู่แล้ว นั่นคือ   คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด หรือประจำจังหวัด หรือคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คนเหล่านี้ต่างก็ต้องรับผิดชอบให้คณะทำงานเหล่านี้รวมตัวกันเพื่อทำงาน มิใช่รวมตัวกันเพียงอยากได้ตำแหน่งประการเดียว

ส่วนคณะทำงานที่จัดตั้งกันเองโดยธรรมชาติสังคม ไม่ว่าจะเป็นคณะทำงานที่ร่วมกันจัดตั้งเพื่อทำงานที่มีความรับผิดชอบเดียวกัน คณะทำงานนี้อาจจัดตั้งเป็นกลุ่มย่อยในคณะใหญ่ หรือจัดตั้งมาจากบุคคลที่เหมาะสมโดยไม่จำกัดสังกัด

การจะจัดตั้งคณะทำงานต้องพิจารณากันให้รอบคอบและคิดเสมอว่า จัดตั้งคณะขึ้นมาทำงาน มิใช่จัดตั้งเพื่อแบ่งตำแหน่งหน้าที่ เพื่อมีเกียรติ เพื่อผลประโยชน์ เพื่อยกระดับตัวเองให้เหนือกว่าคนอื่น หรือเพื่อจะกีดกันคนที่ตนไม่พอใจ หรือเพื่อเอาชนะกัน เมื่อได้รับตำแหน่งแล้วก็ไม่คิดจะทำอะไร หากสังคมคิดเรื่องจัดตั้งตำแหน่งต่างๆ กันเพียงเท่านี้ ก็แสดงถึงความล้มเหลวของสังคมอย่างน่าเวทนาเป็นที่สุด

คณะทำงานที่สังคมสร้างขึ้นเพื่อรับผิดชอบภารกิจอะไร ก็จะต้องทำงานให้บรรลุ   สู่เป้าหมาย มิใช่ดีใจกับตำแหน่งจนลืมภาระหน้าที่ของตนเอง มัวแต่ชุมนุมแสดงความ   ชื่นชนยินดีจนไม่คิดจะทำอะไร

บางคณะทำงานนอกจากได้ตำแหน่งมาครองแล้ว ยังมีงบประมาณมหาศาลตำแหน่งตามมาด้วย เช่น ตำแหน่งทาง การเมืองไม่ว่าระดับใด สิ่งเหล่านี้ล่อใจให้คิดอยากได้ผลประโยชน์จนไม่คิดทำอะไร การคัดเลือกคนเข้าไปมีตำแหน่งจึงกลายเป็นเหมือนเล่นการพนันหาคนชนะคนแพ้ พอได้ชัยชนะมาแล้วก็ไม่สนใจอะไรอีก ทำงานตามที่ถูกกำหนดโดยกฎหมายแบบซังกะตาย ไม่มีความคิดริเริ่ม ไร้ซึ่งความจริงใจ ความจริงจัง และความจริงแท้ในอุดมการณ์ที่เคยประกาศไว้ตอนหาเสียง นั่นคือความสิ้นหวังของประเทศชาติ และองค์กรที่สังกัด ทำงานตามตำแหน่งแต่ไม่คิดทำงานให้สมกับตำแหน่งและพัฒนางานในตำแหน่ง

คณะทำงานที่สังคมจัดตั้งขึ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นคณะทำงานให้กับองค์กรศาสนาหรือองค์กรรัฐก็ตาม หากจมปลักอยู่กับตัวหนังสือที่กำหนดโดยกฎหมาย ไม่มีความคิดริเริ่ม และไม่มีการขยายความตัวหนังสือให้เกิดพัฒนาการอันก้าวหน้า ความอ่อนด้อยความตกต่ำความล้มเหลวจะตามมาประชิดองค์กรนั้นจนพ่ายแพ้ยับเยิน เป็นความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นเพราะตัวเอง ตัวเองทำลาย ตัวเองฆ่าตัวเอง นั่นคือการฆ่าตัวตายหรือที่เรียกว่า  อัตวินิบาตกรรมโดยแท้ แม้องค์กรจะเหลือซากเดนแห่งวัตถุเหลืออยู่บนพื้นที่ที่อาคารนั้นตั้งอยู่ แต่อาคารนั้นมิได้ฟ้องความสง่างามเลย ฟ้องความล้มเหลวความพ่ายแพ้และความเน่าเฟะ แม้อาคารนั้นจะมีราคามูลค่ามหาศาล แต่ในข้อเท็จจริงแล้วไม่มีคุณค่าที่สามารถคำนวณเป็นราคาใดๆ เลย

ก่อนและขณะที่สร้างอาคารมีความคิดบรรเจิดฝันหวานอย่างปีนบันไดจนถึงสวรรค์ชั้นฟิรเด๊าส์ แต่ความเป็นองค์กร และการกำหนดนโยบายในด้านการทำงาน ในด้านการริเริ่ม มีที่ตระการตาที่สุด คือ ศิลปะแห่งอาคาร แต่ไร้ซึ่งศิลปะแห่งกิจการ น่าอดสูเป็นที่สุด ความอดสูที่เข้ามาแทนที่ความชื่นชมนั้นมีค่าวัดความตกต่ำที่สูงมาก

คุณค่าของคณะทำงานเราวัดกันที่ความสำเร็จในการบริหารมิใช่วัดกันที่ตัวอาคาร แม้อาคารจะไร้ค่า โบราณ และเชย แต่ถ้าการบริหาร ตั้งแต่บริหารงาน บริหารอาคาร บริหารคนที่ใช้อาคาร ตลอดจนบริหารสิ่งแวดล้อมรอบบริเวณอาคาร ได้แสดงออกซึ่งความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าในวัตถุประสงค์แห่งการบริหารโดยแท้จริง  

การทำงานเป็นคณะย่อมเพิ่มพลังให้เหนือและมากกว่าทำงานแบบตัวใครตัวมัน เมื่อมีการรวมตัวเป็นหมู่คณะ พลังอันแข็งแกร่งจะเกิดแก่พวกเขา สอดคล้องกับ  ฮะดีษที่ระบุว่า ‘อำนาจแห่งอัลลอฮ์ย่อมอยู่พร้อมกับหมู่คณะ’ สรุปได้สั้นที่สุดว่า ‘รวมตัวเป็นหมู่คณะย่อมมีพลัง’ หรือ ‘สามัคคีคือพลัง’

แม้การรวมตัวกันเป็นหมู่คณะจะมีจำนวนน้อยกว่าบางกลุ่มที่รวมเป็นหมู่คณะเหมือนกัน แต่เป็นการรวมตัวเฉพาะเชิงจำนวน แต่ไม่รวมตัวกันเชิงคุณภาพ ก