ดร.วินัย ดะห์ลัน ระบุสาเหตุ ทำไมจึงเจอหมูในอาหารทะเล

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้โพสต์ในเฟสบุ๊คส่วนตัว www.facebook.com/winaidahlan ตอบข้อสงสัยและคำถามที่ว่า “เหตุใดจึงเจอหมูในอาหารทะเล” ซึ่งเจออยู่หลายครั้งในรอบหลายปีที่ผ่านมา ได้แก่ ห้อยจ๊อปู ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลหลายชนิด หรือแม้กระทั่งในผลิตภัณฑ์ข้าวต้มปลา ซึ่ง ดร.วินัย ดะห์ลัน ระบุว่าสาเหตุที่สรุปได้มีดังนี้

1. โรงงานมีการใช้ส่วนผสมบางชนิดที่มีการเติมโปรตีนหมู ตัวอย่างเช่น อัลบุมินหรือโปรตีนไข่ขาวจากบางประเทศบางยี่ห้อแม้มีตราฮาลาลแต่มีการเติม โปรตีนหมูลงไปด้วยเหตุผลบางประการโดยองค์กรศาสนาอิสลามในประเทศนั้นไม่รู้

2. บางโรงงานผลิตไม่ทันหรือเครื่องจักรเสียจึงจ้างโรงงานอื่นผลิต โดยเป็นโรงงานที่ผลิตอาหารที่มีสุกรเป็นส่วนผสม ทำให้สุกรปนลงมาในอาหารทะเลที่ไปจ้างผลิต การทำเช่นนี้โดยไม่แจ้งให้ที่ปรึกษาฮาลาลรับรู้

3. บางโรงงานผลิตอาหารทะเลและขอการรับรองฮาลาลทั้งโรงงาน แต่กลับรับจ้างบริษัทอื่นผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีหมูเป็นองค์ประกอบ ทำให้หมูที่ค้างอยู่บนสายการผลิตปนลงไปในอาหารทะเล

“ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เก็บตัวอย่างจากตลาดมาทำการตรวจอย่างสม่ำเสมอ แม้มีการปนเปื้อนน้อยนิดก็สามารถตรวจพบด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง การพบปัญหาดังกล่าวคณะกรรมการกลางจะตรวจยืนยันด้วยห้องปฏิบัติการอื่นอีก ครั้งหนึ่ง เมื่อมั่นใจจึงทำการสอบสวนทำให้ทราบสาเหตุ เป็นการดำเนินงานตามระบบ “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” ดร.วินัย ระบุ

อนึ่งก่อนหน้านี้ ไม่กี่วัน ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลชื่อดังยี่ห้อ “พรานทะเล” ถูกตรวจพบว่ามีดีเอ็นเอหมูผสมอยู่ในข้าวต้มปลาแซลมอน ที่สุด ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจึงได้ยกเลิกการรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ของบริษัท พรานทะเล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) เจ้าของเครื่องหมายการค้าตรา พรานทะเล พรานไพร เทสตี้มีล ควิกเสิร์ฟ และ ควิกเสิร์ฟโกลด์ จำนวนทั้งสิน 37 รายการ

นอกจาก นั้น ฝ่ายกิจการฮาลาลยังได้ยกเลิกการรับรองฮาลาลบริษัท ยูเนี่ยน โฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือพรานทะเล เจ้าของเครื่องหมายการค้าตรา “BY UFP” Brand และตรานิจิ รวม 69 รายการ

ทั้งนี้มีรายงานว่า  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ ผู้ตรวจพบการปนเปื้อนของดีเอ็นเอหมูในข้าวต้มปลาแซลมอน ของ“พรานทะเล” จากนั้นจึงได้รายงานให้ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยทราบ จนนำมาสู่การยกเลิกฮาลาลผลิตภัณฑ์ในเครือของพรานทะเลทั้งหมด

 

Screen Shot 2015-03-18 at 12.59.10 PM