ร่างกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าจากดินแดนยึดครองอิสราเอล ผ่านวาระแรก สภา “ไอร์แลนด์” แล้ว

139
ประชาชนมารวมกันเพื่อสนับสนุนปาเลสไตน์ขณะที่พวกเขาเดินไปยังสถานทูตอิสราเอลในดับลิน ไอร์แลนด์ [Tommy Morrin/Facebook]

MEMO – ร่างกฎหมายที่เรียกร้องให้ห้ามการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากนิคมตั้งถิ่นฐานของอิสราเอลได้ผ่านวาระแรกในวุฒิสภาของไอร์แลนด์แล้ว เมื่อวันพุธ 28 พ.ย.

สมาชิกสภา 25 คน ลงมติเห็นชอบกับร่างกฎหมายฉบับนี้ 20 คนคัดค้านและ 14 คนงดออกเสียง

ร่างกฎหมายจะต้องผ่านการพิจารณาอีก 2 วาระ ก่อนที่จะถูกประกาศเป็นกฎหมายบังคับใช้

ร่างกฎหมายฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนจากวุฒิสมาชิกอิสระ “ฟรานเซส แบลค” ร่วมกับสมาชิกวุฒิสมาชิก อลิซ-แมรี่ ฮิกกินส์, ลิน รูแอน, เกรซ โอซัลลิแวน, โคเล็ตต์ เคลเลเฮอร์, จอห์น โดลัน และเดวิด นอร์ริส

รัฐมนตรีกระทรวงยุทธศาสตร์ของอิสราเอล “กิลาด เออร์ดาน” กล่าวถึงร่างกฎหมายฉบับนี้ว่า “ต่อต้านชาวยิว” (anti- Semitic)