อัล มีรอซ ร่วมรณรงค์ส่งเสริม สังคมดี มีอารยสถาปัตย์

26

มื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม นายรอศักดิ์ มูลทรัพย์ ประธานกรรมการบริหารโรงแรมอัล มีรอซ กรุงเทพฯ ร่วมรับมอบประกาศเกียรติคุณ “โรงแรม ที่พัก สถานประกอบการ Friendly Design”ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2018 มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ ฮอลล์ ๒ อิมแพค เมืองทองธานี