โครงการ “45 ปี ไบโอฟาร์ม เพื่อชุมชน เติมยาเติมความห่วงใย”

15

         นายชวิศ เพชรรัตน์ ผู้จัดการโครงการ 45 ปี ไบโอฟาร์มเพื่อชุมชน บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมต่อเนื่องล่าสุดได้ส่งมอบตู้ยาแก่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี พร้อมเติมยาและเวชภัณฑ์ให้แก่ตู้ยาชุมชนในเขตเทศบาลฯ โดยมี นางพูลศรี หาญสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข และ ภญ.สุกัญญา คงสำราญ เภสัชกรชำนาญการ เป็นตัวแทนในการรับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้