พช.จัดกิจกรรม สัมพันธ์สัญจร “ครอบครัว พช. อุ่นรัก (Love Family)”

กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดการจัดโครงการสร้างภาพลักษณ์ ด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ ในกิจกรรม “พช.สัมพันธ์สัญจร แบบ CSR ภายใต้แนวคิด “ครอบครัว พช.อุ่นรัก Love Family” เพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ในการรับผิดชอบต่อสังคม กระตุ้นให้เกิดกระแสการมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์กรในการพัฒนาสังคมไทย ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสร้างความรัก ความเข้าใจของครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง ด้วยการใช้เวลาและมาทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีของคนภายในครอบครัว ซึ่งจะสามารถก้าวไปสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งในอนาคตอย่างยั่งยืน

11063129_864345310296257_1813553749_n

งานนี้ นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้มาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายมนตรี นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานโครงการสร้างภาพลักษณ์ด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์กิจกรรม พช.สัมพันธ์ สัญจรแบบ CSR  ” ครอบครัว พช.อุ่นรัก (Love Family)” เมื่อวันที่ 16  มี.ค. 2558 ที่ผ่านมา

โดยมีครอบครัวที่ได้รับคัดเลือก 8  ครอบครัว จาก จ.ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี นครปฐม และสมุทรปราการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่พช. และสื่อมวลชน รวมกว่า 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยการร่วมกันสร้างโป่งดินเทียมเพื่อเป็นอาหารให้กับสัตว์ ภายในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  นำทีมทำกิจกรรมโดย นางรักใจ กาญจนะวีระ หน.ฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ ซึ่งใช้เวลาในการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 16 -17  มีนาคม 2558 ที่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

นางโศรตา เขียนทอง (ตา) ประธานกลุ่มอาชีพศิลปะประดิษฐ์หมู่ 17 หนึ่งในสมาชิกครอบครัวที่ประกอบด้วยคุณพ่อปรเมศวร์  นาหนองตูม และคุณลูก ด.ช.ไชยภัทร นาหนองตูม  เป็นครอบครัวที่ได้รับคัดเลือกจาก จ.ปทุมธานี ได้เปิดใจถึงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรม “ครอบครัว พช.อุ่นรัก Love Family ” ว่า “ดีใจที่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับพช.ในครั้งนี้ เพราะมันไม่ใช่แค่การมาอบรมหรือสัมมนาแบบทั่วไป แต่มันเป็นโครงการที่ทำให้เราเข้าใจคำว่า “ครอบครัว” มากขึ้น

“เพราะครอบครัวที่อบอุ่นไม่ใช่แค่การมีพ่อแม่ลูกเป็นองค์ประกอบเท่านั้น สิ่งสำคัญคือ “การรับฟัง” ซึ่งกันและกัน ยกตัวอย่างครอบครัวของตาเอง ตามักเป็นคนจัดการชีวิตของทุกคน จนบางครั้งเราไม่เคยถามความรู้สึกของลฃูกเลย ถ้าวันนี้ไม่มีโครงการครอบครัวพช.อุ่นรักฯ ก็ไม่มีโอกาสเข้าใจลูกว่าเขาต้องการอะไร”

นางโศรตากล่าวทิ้งท้ายว่า “ต้องบอกเลยว่าขอขอบพระคุณหัวหน้าวิทยา(พัฒนากรอำเภอลำลูกกา) ที่เปิดโอกาสให้ครอบครัวของเราได้สมัครเข้าร่วมโครงการ และขอขอบพระคุณกรมการพัฒนาชุมชนที่คัดเลือกครอบครัวของเราเข้าร่วมโครงการนี้ โครงการครอบครัวพช.อุนรักเป็นโครงการที่ดีมากทั้งนี้ ถ้าเป็นไปได้อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ครอบครัวอื่นๆอีก  ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่เป็นช่วงเวลาที่มีค่าที่สุด เพราะเป็นโอกาสที่เราได้ใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันเป็นครอบครัวและนั่นทำให้เราเข้าใจครอบครัวมากขึ้น”

 

11063237_864348460295942_60706459_n 11063361_864348406962614_1000532874_n 11076196_864379173626204_990548043_n 11079234_864374700293318_1072996807_n 11079838_864374690293319_1744153520_n 11081641_864377206959734_1928924780_n