ชาวคริสต์ในซีเรียฉลองคริสต์มาสด้วยความศรัทธาเช่นเดียวกับคริสต์ศาสนิกชนทั่วโลก

63
ภาพสำนักข่าวซานา

ประเทศซีเรียมีประชากรราว 10 เปอร์เซ็นต์ที่นับถือศาสนาคริสต์ แต่ชาวคริสต์ที่นี่ก็ฉลองคริสต์มาสด้วยความศรัทธาและกระตือรือร้นเช่นเดียวกับคริสต์ศาสนิกชนทั่วโลก

และเนื่องจากด้วยชาวคริสที่ประเทศซีเรียแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวอาหรับ คำทักทายมาตรฐานของวันคริสต์มาส คือ “มีลาด มายีด” (Milad Majid) ซึ่งเป็นภาษาอาหรับที่มีความหมายหมายว่า “สุขสันต์วันคริสต์มาส” นอกจากนั้นบทสวดต่างๆ ก็ยังใช้ภาษาอาหรับด้วยเช่นกัน

สำหรับคริสต์มาสในซีเรียปีนี้ ซานาสำนักข่าวทางการซีเรียรายงานว่า ประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอัสซาด ได้มอบหมายให้ “นายมันซูร์ อัซซาม” รัฐมนตรีประจำทำเนียบประธานาธิบดี ได้ส่งต่อความปราถนาดีจากปธน.ซีเรียไปยังผู้นำศาสนาคริสตจักรต่างๆ ในซีเรีย

ภาพสำนักข่าวซานา

ซึ่งในการนี้นายมันซูร์ ได้ไปเข้าเฝ้า พระสังฆราชจอห์นที่ 10 ซึ่งเป็นอัครบิดร (สังฆราช) แห่งออคและตะวันออกทั้งมวล แห่งคริสต์กรีกออร์โธดอกซ์ รวมทั้งพระสังฆราชแห่งคริสตจักรซิเรียกออร์ทอดอกซ์, พระสังฆราชแห่งคริสตจักรเมลไคต์กรีกคาทอลิก, อาร์คบิชอปแห่งคริสตจักรซิเรียกคาทอลิก อาร์คบิชอปแห่งคริสตจักรอาร์เมเนียนคาทอลิก อาร์คบิชอปแห่งคริสตจักรแมโรไนต์ และผู้นำคริสตจักรสำคัญอื่นๆ ในซีเรีย

เฉลิมฉลองวันคริสต์มาสในเมืองเซดนายา (Saidnayia) ซีเรีย