กรมการปกครองเอาจริง! จับ “แซะห์” หลอกลวงคนไปทำฮัจย์-อุมเราะห์ อ้างโควตาพิเศษต่างประเทศ

3015

กรมการปกครองดำเนินคดีผู้นำกลุ่ม (แซะห์) หลอกลวงเชิญชวนคนไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ อ้างได้รับโควตาพิเศษจากต่างประเทศช่วยสนับสนุนค่าเดินทาง พร้อมทั้งปลอมตราครุฑ และลายเซ็นต์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ เตือนมุสลิมอย่าหลงเชื่อง่าย

ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 ธันาวคม 2561 ที่ผ่านมา ชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองได้เข้าจับกุมนางส้อฝิหยะ เนสะแหละ หรือยี่ส้อ (แซะห์) อายุ 62 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ตามหมายศาลจังหวัดพัทลุง ในฐานความผิดปลอมเอกสารราชการ และใช้หรืออ้างเอกสารปลอม ฐานชักชวนผู้อื่นไปประกอบกิจการฮัจย์เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางธุรกิจ โดยตนมิได้เป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการฮัจย์โดยถูกต้อง และฐานใช้เครื่องหมายครุฑพ่าห์โดยไม่ได้รับอนุญาต

อธิบดีกรมการปกครองได้ชี้แจงถึงที่มาของการจับกุมดังกล่าวในแถลงการณ์ว่า กรณีนี้สืบเนื่องจากกรมการปกครอง ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งว่า มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ในลักษณะหลอกลวงชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดพัทลุงที่มีความประสงค์จะไปประกอบพิธีฮัจย์ในปีนี้ โดยอ้างว่ามีโควต้าพิเศษจากองค์กรส่งเสริมกิจการฮัจย์ของประเทศมุสลิมประเทศหนึ่ง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายใ้หส่วนหนึ่ง และผู้ประสงค์จะไปทำฮัจย์ออกค่าใช้จ่ายเองอีกส่วนหนึ่ง โดยผู้สนใจจะต้องกรอกรายละเอียดลงในเอกสารลงทะเบียน ซึ่งผู้หลอกลวงมีเจตนาใช้ตราครุฑพ่าห์ในเอกสารดังกล่าว เพื่อแสดงให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าเป็นเอกสารทางราชการ 

นอกจากนั้นยังได้มีการนำเอกสารที่มีลักษณะคล้ายกับหนังสือราชการ มีการใช้ตราครุฑพ่าห์ ปลอมลายมือชื่อผู้อำนวยการกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปว่า กรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยได้รับรองว่า บุคคลในหนังสือดังกล่าวได้รับโควตาเดินทางไปทำฮัจย์จากกรมการปกครองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หลังจากเข้าจับกุมตัว และค้นบ้านผู้ต้องหา พร้อมทั้งสอบปากคำเบื้องต้น กรมการปกครองจึงได้ส่งตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจกงหรา จังหวัดพัทลุง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้กรมการปกครอง ได้แจ้งเตือนชาวไทยมุสลิมที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์หรือพิธีอุมเราะห์ ได้พิจราณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ และหากพบว่า มีพฤติการณ์ใดที่น่าสงสัยว่าาจะเป็นการหลอกลวง ก็ให้แจ้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรืออำเภอทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือที่กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ โทร 0-2282-1460-1