หน้าแรก ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ไบโอฟาร์ม ห่วงใยชุมชนมอบตู้ยาพร้อมเติมยาและเวชภัณฑ์ แก่ศูนย์บริการสาธารณสุขและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรปราการ ในโครงการ “45 ปี ไบโอฟาร์ม เพื่อชุมชน เติมยาเติมความห่วงใย”

3

ภก.ปริญญา เปาทอง ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานองค์กร และตัวแทนพนักงานบริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่อเนื่องในโครงการ “45 ปี ไบโอฟาร์ม เพื่อชุมชน เติมยาเติมความห่วงใย” โดยส่งมอบตู้ยาพร้อมเติมยาและเวชภัณฑ์แก่ศูนย์บริการสาธารณสุขและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรปราการ โดยมีนายวิมล มงคลเจริญ ปลัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการและ นางพรเพ็ญ กลิ่นกำธรกุล รองปลัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลนครสมุทรปราการเป็นตัวแทนรับมอบและส่งต่อตู้ยายาและเวชภัณฑ์แก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรปราการ เมื่อเร็วๆ นี้