หน้าแรก ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ไอแบงก์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

336

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO / IEC 27001 เวอร์ชั่น 2013 จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด      ซึ่งเป็นผู้ให้การรับรองระบบมาตรฐาน ISO ทั่วโลก โดยมี ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์  รองกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนรับประกาศนียบัตรจาก นาย ประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา  ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐาน บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุม ชั้น 23 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา

การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO / IEC 27001 เวอร์ชั่น 2013 นี้ จะช่วยเสริมความมั่นใจให้กับลูกค้าในด้านการให้บริการและรักษาความลับของข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารมากยิ่งขึ้น

DSC_2454e