มูลนิธิอัลเกาษัร จัดแข่งโบว์ลิ่งชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ หารายได้ช่วยเด็กกำพร้า

มูลนิธิอัลเกาษัรจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล  “สายธาร  โบว์ลิ่ง  เกมส์”  ครั้งที่  1  ประจำปี  2558  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้เด็กกำพร้าบ้านอัลเกาษัร

เมื่อวันเสาร์ที่  21  มีนาคม  2558  ที่ผ่านมา   พลเอก  อกนิษฐ์  หมื่นสวัสดิ์  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ในฐานะประธานอำนวยการ  ได้ร่วมกับ  คุณไพศาล  พรหมยงค์  ประธานมูลนิธิอัลเกาษัร  คุณอลิษา  ถนอมทรัพย์  ผู้แทนจากโรงแรมนูโว  ซิตี้   คุณอมร  รัศมีแสงเพชร  จากบริษัท  ครัวการบินกรุงเทพ  จำกัด  และคุณวีระสันต์  ฟอกสันเทียะ  จากบริษัท  เพอร์เฟค  คอมพาเนียน  กรุ๊ป  จำกัด (กิจการไอศกรีม)  แถลงข่าวการจัดงาน  การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล  “สายธาร  โบว์ลิ่ง  เกมส์” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้เด็กกำพร้าบ้านอัลเกาษัร

พลเอก  อกนิษฐ์  หมื่นสวัสดิ์  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ได้กล่าวว่าเนื่องด้วยปีนี้เป็นปีที่พิเศษ  ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  จะมีพระชนมายุครบ  60  พรรษา  คณะกรรมการจัดงานฯ จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระองค์ท่านมีพระชนมพรรษาครบ  60  พรรษาในวันที่  2  เมษายนนี้  และร่วมกันแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน

การจัดงานในครั้งนี้เป็นการรวมกันของผู้ใหญ่ใจดีจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายให้กับเด็กกำพร้าบ้านอัลเกาษัร  ของมูลนิธิอัลเกาษัร  ซึ่งดูแลเด็กกำพร้า  เด็กด้อยโอกาสและเด็กยากไร้ (เด็กหญิง)  จำนวน  60  คน  มีรายได้หลักๆ มาจากงาน  “สายธารสู่เด็กกำพร้า”  ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี  และการขอรับบริจาค  ประมาณ  1,000,000  บาท  แต่ก็ยังไม่เพียงพอ  เนื่องจากในแต่ละเดือนมีค่าใช้จ่ายทั้งด้านการศึกษา  อุปโภคและบริโภค  กว่า  250,000  บาท/เดือน  รวมแล้วปีละประมาณ  3,000,000 บาท

การแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศล  “สายธาร  โบว์ลิ่ง  เกมส์”  ครั้งที่  1  ประจำปี  2558  จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่  4  เมษายน  2558  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ  Major Bowl Hit  ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์.   โดยมี  พลเอก บุญสร้าง  เนียมประดิษฐ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ประธานในพิธี   ซึ่งได้จัดทำหนังสือเชิญร่วมการแข่งขันไปยังหน่วยงานรัฐและเอกชน  มหาวิทยาลัย  และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป  โดยตั้งเป้าไว้เป็นทีมกิตติมศักดิ์  จำนวน  50  ทีม  ค่าสมัคร  8,000  บาท  ประเทศบุคคลทั่วไป (ชาย-หญิง) จำนวน 70  ทีม ค่าสมัคร  4,000  บาท  รวมทั้งสิ้น  120  ทีม  (รวมค่าอาหาร  1  มื้อ  เครื่องดื่มตลอดงาน  เสื้อที่ระลึก และร่วมกิจกรรมกับผู้สนับสนุนการจัดงาน)

จึงขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหรือบริจาคสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว  ได้ที่บัญชีชื่อ  มูลนิธิอัลเกาษัร   ธนาคารกรุงเทพ สาขาเขื่อนขันธ์-พระประแดง บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 231-0-566886  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  0-2462-7166 /08-388-3213  ในวันเวลาราชการ  หรือที่  www.stbowling.org  ภายในวันที่  27  มีนาคม  2558 นี้   และอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อร่วมกันสมทบทุนให้กับเด็กกำพร้าบ้านอัลเกาษัร  เชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมกดไลค์ในเฟสบุ๊คสายธารโบว์ลิ่งเกมส์  1 ไลค์  เท่ากับร่วมบริจาค  10  บาท.