ระงับแผนเลือกตั้ง “กกต.” ปัดส่งสัญญาณมท.

27

เลื่อนชัวร์! มท. มีคำสั่งด่วน ระงับแผนเตรียมการเลือกตั้ง ทั่วประเทศ อ้างกกต.ประสานมา ขณะที่ “ปธ.กกต.” ปัดไม่รู้เรื่อง หนังสือส่งสัญญาณ มท. เลื่อนเลือกตั้ง ย้ำยังไม่กำหนดวันเลือกตั้ง รอรัฐบาลประกาศพ.ร.ฎ.ก่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการเผยแพร่เอกสาร ซึ่งระบุว่า เป็นหนังสือด่วนที่สุดแจ้งวิทยุในราชการกรมการปกครอง เรื่องเลือกตั้งส.ส. ที่มท.0309.1/ว 5 ถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร

โดยมีเนื้อหาระบุว่า ตามหนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท.0309.1/ว 482 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 สำนักทะเบียนกลางให้สำนักทะเบียนจังหวัดและสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานคร แจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่น เตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปพ.ศ.2562 ตามแผนงานเตรียมการเลือกตั้งฯ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นั้น

เนื่องจากได้รับการประสานงานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ…. ยังไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงขอระงับการดำเนินการตามแผนงานเตรียมการเลือกตั้งฯที่ได้แจ้งไว้ หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใดจักแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ดังนั้น จึงขอให้สำนักงานทะเบียนจังหวัดและสำนักงานทะเบียนกรุงเทพมหานคร แจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่น ชะลอการปฏิบัติตามแผนงานการเลือกตั้งฯ ตามหนังสือดังกล่าวไปก่อนจนกว่าจะมีการสั่งการเป็นอย่างอื่น

ด้านนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า ไม่ทราบเรื่องหนังสือของกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือไปยังสำนักการทะเบียน อ้างกกต.มีหนังสือแจ้งให้ระงับการเตรียมจัดการเลือกตั้ง เห็นข่าวจากสื่อเท่านั้น สำหรับสัญญาณของ กกต. ขณะนี้ก็เตรียมความพร้อมในลำดับเข้มข้น

เมื่อถามว่าแสดงว่ากกต.ไม่ได้ส่งสัญญาณไปยังกรมการปกครองใช่หรือไม่ นายอิทธิพร กล่าวว่า ตนยังไม่เห็นหนังสือ และไม่ใช่เรารู้กันกับกระทรวงมหาดไทย กกต.จะไม่ส่งสัญญาณใดๆทั้งสิ้น กกต.มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้ทันเวลาเรียบร้อย ไม่มีหน้าที่ส่งสัญญาณใดๆ

ส่วนการกำหนดวันเลือกตั้งนั้น การประชุมเมื่อวันที่ 4 ม.ค. กกต.ได้รับทราบใน 3 เรื่องคือ กำหนดวันพระราชพิธี ความพร้อมจัดการเลือกตั้งและเมื่อมีพ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้ง กกต.จึงจะพิจารณากำหนดวันเลือกตั้งให้เร็วที่สุดและจะประกาศวัน แต่ตอนนี้ยังไม่มีวันอะไรเป็นพิเศษ ขึ้นอยู่กับวันที่เราจะได้รับแจ้งว่าพ.ร.ฎ.จะมีขึ้นเมื่อไร

ส่วนที่มีกระแสข่าวจัดเลือกตั้งในวันที่ 10 มี.ค.นั้น ยืนยันว่า กกต.ไม่ได้กำหนดวันใดขึ้นเป็นตุ๊กตาทั้งสิ้น ส่วนประเด็นต้องประกาศผลภายใน 150 วันนับแต่พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มีผลใช้บังคับหรือไม่ กกต.ได้พูดคุยกันแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่จะลงมติ เราทราบดีว่ามีปัญหาข้อกฎหมายว่าการจัดการเลือกตั้งให้เสร็จ หมายรวมถึงจะต้องประกาศผลการเลือกตั้งด้วยหรือไม่

การพิจารณาของกกต.ยังอยู่บนพื้นฐานว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างไรในชั้นนี้เราจะทำให้มั่นใจว่าเราจะประกาศผลเลือกตั้งให้ได้ภายใน 60 วัน และจัดการเลือกตั้งให้เสร็จภายใน 150 วัน เมื่อถึงเวลาที่เราต้องกำหนดวันเลือกตั้ง ส่วนการประกาศผลจะเป็นประเด็นที่เราจะพิจารณาอีกครั้ง

เมื่อถามว่าหากต้องการให้เกิดความชัดเจนในกรอบ 150 วันควรส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความหรือไม่ นายอิทธิพร กล่าวว่า เป็นช่องทางหนึ่ง ถ้ามีข้อสงสัยก็ไปศาลได้ แต่ตนเห็นว่าถ้ากรรมการมีความเห็นพ้องต้องกันในเรื่องการกำหนดวัน กรรมการก็ดำเนินการไปได้ตามที่เห็นพ้อง ขณะนี้จึงยังไม่ถึงเวลาพิจารณาว่าจะต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่

อย่างไรก็ตาม เรื่องต้องจัดการเลือกตั้งให้เสร็จภายใน 150 วัน และประกาศผลเลือกตั้งภายใน 60 วัน เป็นประเด็นที่มีการพูดกันมาก่อนหน้านี้นานแล้ว แต่สิ่งที่เราอยากเน้นคือเมื่อประกาศวันเลือกตั้งแล้ว กกต.ต้องทำให้มั่นใจได้ว่ากกต.ต้องประกาศผลให้ได้ภายใน 60 วัน ไม่ให้ผิดกฎหมาย นี่เป็นเกณฑ์สำคัญที่เราอยากจะพิจารณาในสิ่งที่เป็นปัจจุบันมากกว่า อย่างอื่นเป็นเรื่องในอนาคต ซึ่งยังไม่ควรพูด

“ผมเข้าใจกระแสในขณะนี้ ไม่ได้มองว่าเป็นเผือกร้อนโยนมาให้ กกต. การจัดการเลือกตั้งเป็นเรื่องปกติของกกต. ซึ่งเราตระหนักดีว่าเมื่อประกาศใช้พ.ร.ป.ว่าด้วยเลือกตั้งส.ส. กกต.ต้องจัดการเลือกตั้งให้เสร็จใน 150 วัน ทุกอย่างอยู่ในหน้าที่และความรับผิดชอบ หรือเข้าสู่โหมดการทำงานของ กกต. ซึ่งกกต.ต้องดำเนินการทุกอย่างตามกฎหมายและให้ความชัดเจนได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่อยากพูดอะไรไปแล้วยังไม่สามารถยืนยันได้”