“มกุฎราชกุมาร” รัฐเปอร์ลิส เยือนกระบี่ ชี้ความเป็นหนึ่งของมุสลิมคือกุญแจที่เป็นจุดแข็งของประชาชาติ

มงกุฎราชกุมาร แห่งรัฐเปอร์ลิส เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนา “ความสามัคคีของประชาชาติ (อุมมะห์วาฮีดะห์)


 

ความเป็นหนึ่งของมุสลิมที่ครอบคลุมพื้นที่พรมแดนของประเทศ เชื้อชาติ ภาษาและสีผิว คือกุญแจหลักของการเป็นจุดแข็งของประชาชาติ – คำกล่าวของ ตวนกูไซยิดไฟซุดดิน ไซยิดจามาลุลไลล์ มกุฎราชกุมาร แห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย

ตวนกูไซยิดไฟซุดดิน ไซยิดจามาลุลไลล์ มกุฎราชกุมาร แห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย เป็นประธานเปิดงาน “การพบปะของประชาชาติเดียวกัน” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการอิสลามและประเพณีมลายู รัฐเปอร์ลิส (MAIPs) และ คณะกรรมการอิสลาม 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ โรงแรมฟร้อน เบย์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่เมื่อกลางเดือนมีนาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมีจังหวัดที่ร่วมจัดงานได้แก่จังหวัด สตูล ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ตและ ระนอง พร้อมด้วยพระชายา ตวนกู ฮัจญะห์ ไลลาตุล ซะห์รีน อากาซาน คาลิล และ พระธิดาที่สอง ซารีฟะห์ อัดรีนา ญามาลุลไลล์   โดยมี เลขาฯ ของรัฐบาลเปอร์ลิส (รอมลี ดาลี) กงสุลประเทศมาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา (มูฮัมหมัด ไฟซัล ฆอซาลี) และประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ (ฮัจยี อัสนาวี มุคุระ) ร่วมให้การต้อนรับ

ในฐานะประธานคณะกรรมการอิสลาม รัฐเปอร์ลิส มงกุฎราชกุมาร แห่งรัฐเปอร์ลิสได้ทรงพระดำรัสว่า “ทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารองค์กรศาสนาอิสลามทุกๆคนจะต้องมีหน้าที่และบทบาทในการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคม และจะต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างคนมุสลิมและพี่น้องต่างศาสนิก”

“ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมที่เป็นประชาชาติอื่นเปรียบเสมือนเป็นผู้ที่เผยแผ่ความเมตตาแก่คนทั้งโลก” ตวนกูไซยิดไฟซุดดินกล่าวเพิ่มเติม

ท่านศาสดา (ซ.ว.) เองท่านก็ได้เน้นการสามัคคีอยู่เสมอ และท่านก็ได้ประสบความสำเร็จในหมู่ชุมชนมุสลิมในแผ่นดินมาดีนะห์  “เรื่องนี้ได้สอดคล้องกับการปฏิบัติของท่าร่อซูล (ซล.) ที่ท่านได้พยายามรวมตัวกันและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างชาวมูฮาญีรีนกับชาวอันศอร์ ทั้งได้เป็นตัวอย่างที่ดีในการเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้ที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามด้วย” ดำรัสของมกุฎราชกุมาร

ซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงเช้า ได้มีการทำกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) โดยผู้ที่เข้าร่วมคือคณะกรรมการอิสลาม 6 จังหวัดฝั่งอันดามันและคณะกรรมการอิสลามรัฐเปอร์ลิส โดยประเด็นในการร่วมสนทนาในครั้งนี้เกี่ยวข้องกับเรื่อง การแต่งงาน อาหารฮาลาล ความช่วยเหลือทางด้านการกุศล การศึกษา การเผยแพร่ศาสนาอิสลามและบาทบาทของภาษามลายู  ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยเสริมสร้างการพัฒนาแบบยั่งยืนในอนาคตให้กับอุมมะห์ของทั้งสองประเทศ โดยได้รับเกียรติจากมุฟตีรัฐเปอร์ลิส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มูฮัมหมัด อัซริ ไซนุลอาบีดีนและอดีตมุฟตีเปอร์ลิส ดร.ยูวานดา จายา เป็นผู้ร่วมเสวนา ส่วนพิธีกรคือ อาจารย์ นีซัมมุดดีน ซาการียา อาจารย์จากมหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์อิสลามประเทศมาเลเซีย (USIM)

FND_2517มุฟตีรัฐเปอร์ลิส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มูฮัมหมัด อัซริ ไซนุลอาบีดีน ร่วมเสวนาฯ “ความสามัคคีของประชาชาติ (อุมมะห์วาฮีดะห์)


 

FND_2589ภาพหมู่มงกุฎราชกุมาร แห่งรัฐเปอร์ลิสร่วมกับวิทยากรและผู้ร่วมงานเสวนา ฯ