หน้าแรก ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร สานต่อโครงการพระราชดำริ เปิดอบรมเสริมทักษะครู ขยายผลสอบ O-NET สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล เน้นให้อ่านออก เขียนได้ พูดไทยชัด

8