ศอ.บต. ร่วมมอบจักรยานและอุปกรณ์การเรียน ให้แก่ชมรมปั่นเยือนเพื่อน ณ ต่างแดน สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กสร้างร้อยยิ้มให้เด็กในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

17

   นายมะนายิ วาปิ ผู้อำนวยการกิจกรรมปั่นเยือนเพื่อน ณ ต่างแดน กล่าวว่า ขอขอบคุณทาง ศอ.บต. ที่ได้มอบของรางวัลให้กับสมาชิกปั่นเยือนเพื่อน ณ ต่างแดน เพื่อนำไปทำกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กของอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี และเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรักการออกกำลังกาย ห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางชมรมได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก และที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจาก ศอ.บต. มาอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตทางชมรมจะเดินหน้าทำสิ่งดีๆให้แก่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

   สำหรับ ชมรมปั่นเยือนเพื่อน ณ ต่างแดน เป็นการรวมตัวกันของอาสาสมัครนักปั่นจิตอาสาและชมรมจักรยานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ร่วมกันปั่นโดยเริ่มต้นปั่นจักรยานจากอำเภอทุ่งยางแดง ปลายทางประเทศมาเลเซีย พร้อมรณรงค์ต่อต้านเรื่องยาเสพติด และร่วมเป็นจิตอาสาฟื้นฟูสถานที่สำคัญทั้งในและต่างประเทศ เก็บขยะ ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้เรื่องของโทษภัยที่มาจากการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รู้อีกด้วย