ประธานแม่บ้านกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ เยี่ยมชมสินค้าภายในร้านตลาดดอกแก้ว

16 มกราคม 2562 นางณัสรี จันทรสมวงศ์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย (ประธานแม่บ้านกรมการพัฒนาชุมชน) พร้อมคณะ เยี่ยมชมสินค้าภายในร้านตลาดดอกแก้ว โดยสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และอุดหนุนให้กำลังใจสินค้าภายในร้าน อาทิ ขนมเทียน จ.นครพนม เค้กข้าวเม่า จ.อุดรธานี มะพร้าวแก้ว จ.เลย ผ้าไหมแพรวา จ.กกาฬสินธุ์ ผ้าไหมสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ผ้าฝ้ายย้อมคราม จ.สกลนคร และผลิตภัณฑ์อื่นๆจากภาคอีสาน
ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายกสมาคมแม่บ้านจ.นครราชสีมา ร่วมประกาศ Say NO to plastic bags และให้กำลังใจตลาดดอกแก้วภายในงานฯ
ซึ่งวันนี้ร้านดอกแก้วได้จัดแสดงสินค้าจากทั่วภูมิภาคในประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 9 – 19 มกราคม เป็นช่วงจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากภาคอีสาน ทุกท่านสามารถสัมผัสสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานได้ที่ร้านตลาดดอกแก้ว โดยสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ณ งานอุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินตร์ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2562