สิ่งดีมีทุกวันที่ชายแดนใต้ ศอ.บต. เดินหน้าพัฒนาไร้รอยต่อในทุกมิติ หวังดึงดูดนักท่องเที่ยว

ด้านธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร มีผืนป่าที่ชุ่มน้ำ มีภูเขา มีชายหาดที่สวยงามแปลกตา และมีร่องรอยจากประวัติศาสตร์พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆมากมาย เช่นแลนด์มาร์คที่ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง อุโมงค์ปิยะมิตร และอื่นๆอีกมากมาย ด้านสังคมพหุวัฒนธรรมมีการอยู่รวมกันหลายเชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม และประเพณี โดยมีสถานที่แสดงถึงความสวยงามและหลากหลายวัฒนธรรม เช่น วัดช้างให้  มัสยิด 300 ปี และ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และอีกมากมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ด้านอาหาร พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอาหารท้องถิ่นอร่อยมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ลองลิ้มชิมรสทั้งอาหารไทย  จีน และมุสลิม ซึ่งในแต่ละปีก็มีผลไม้ออกสู่ตลาด และขึ้นชื่อมากมาย เช่น ทุเรียนลองกอง เงาะ มังคุด ส้มโชกุน เป็นต้น

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูรรักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า อยากทำให้คนมีความสุขในพื้นที่นี้ แผ่นดินนี้เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ทั้งทางธรรมชาติ อาหาร และเป็นพื้นที่เดียวที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่ชัดเจน ด้วยความที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ศอ.บต. จึงมีหน้าที่ต้องเชื่อมต่อ เติมเต็มทุกส่วน เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีเป้าหมายเดียวกัน

และในโอกาสเดียวกันนี้ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. ได้เน้นย้ำว่าสิ่งดีมีทุกวันที่ชายแดนใต้ อยากให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้มาร่วมสัมผัสในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และอยากให้ทุกคนมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐและภาคประชาชนในพื้นที่พร้อมให้การต้อนรับและจะดูแลความปลอดภัยให้กับผู้มาเยือนทุกท่าน