รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. ลงเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

วันนี้20 มกราคม 2562  พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่  ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกาหนั๊วะหมู่ 5 ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ที่ถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวน  พร้อมใช้อาวุธปืน บุกโจมตีฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบล และใช้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาลิซาเป็นฐานโจมตีชุดคุ้มครองที่อยู่ติดกัน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา จนทำให้ที่พักของเจ้าหน้าได้รับความเสียหาย แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครรักษาดินแดน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพร่วมให้การต้อนรับ

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต.เปิดเผยว่า ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ขอเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างสุดความสามารถ เสียสละต่อแผ่นดิน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกคน ไม่อยากให้เกิด  ทั้งนี้ ศอ.บตขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หากมีสิ่งใดที่จะให้ ศอ.บต.ช่วยเหลือ ก็พร้อม      และยินดีเสมอ

ในการนี้รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บตได้มอบกระเช้าและเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่อีกด้วย