มหกรรมวิชาการ ครบรอบ 14 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

10

โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่4-8 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 5 วัน 5 คืน ซึ่งจัดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะต่างๆ เวทีเสวนา “การพัฒนามหาวิทยาลัยก้าวสู่นวัตกรรมชั้นนำ ตอบโจทย์ Thailand 4.0” การแข่งขันทักษะวิชาการ อีกทั้งยังมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแข่งขันวงดนตรีสตริง PNU Music Contest การแสดงจากนักศึกษาคณะต่างๆ การประกวด PNU Got talent การประกวดดาวและเดือน PNU 2019 การประกวดอนาซีต กิจกรรม Open house พร้อมจำหน่ายพันธุ์ไม้น่าสนใจ และสินค้าราคากันเองอีกมากมาย