สุลต่านอับดุลเลาะห์แห่งปะหัง ขึ้นเป็นพระราชาธิบดีองค์ใหม่ของมาเลเซีย

สุลต่านแห่งรัฐปะหัง “อัล-สุลต่าน อับดุลเลาะห์ รียาตุดดีน อัลมุสตาฟา บิลละห์ชาห์ อิบนิ สุลต่าน ฮัจยี อะหมัดชาห์ อัลมุสตะอีน บิลละห์” ได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นครองราชย์เป็น พระราชาธิบดี หรือ ยังดีเปอร์ตวนอากง คนที่ 16 แห่งมาเลเซียแล้ว เดอะสตาร์ สื่อมาเลเซียรายงาน

ขณะที่รองยังดีเปอร์ตวนอากง คือสุลต่านแห่งเปรัค “สุลต่านนัซรีน ชาห์”

การคัดเลือกดังกล่าวได้รับการตัดสินในการประชุมพิเศษของสภาประมุขแห่งรัฐมาเลเซีย (The Conference of Ruler) โดยมีสุลต่านแห่งตรังกานู สุลต่านมีซาน ซัยนุลอาบีดีน เป็นประธานการประชุม

สภาประมุขแห่งรัฐมาเลเซียได้พบกันเพื่อเลือกตั้งพระราชาธิบดีองค์ใหม่หลังจากการลาออกของสุลต่านมูฮัมหมัด ที่ 5 แห่งกลันตัน จากตำแหน่งพระราชาธิบดี คนที่ 15 เมื่อวันที่ 6 ม.ค. ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ราชวงศ์มาเลเซีย

สุลต่านมูฮัมหมัด ที่ 5 จากรัฐกลันตัน ได้รับการประกาศให้เป็นราชาธิบดีองค์ที่ 15 ของมาเลเซีย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เหตุผลในการสละอำนาจของพระองค์ไม่ได้รับการเปิดเผยอย่างเป็นทางการ ทว่ามีข่าวลือสะพัดว่า พระองค์ถูกบีบให้สละราชสมบัติ อันเนื่องจากการไปแต่งงานกับนางงามรัสเซีย

ทั้งนี้ภายใต้ระบบการหมุนเวียนกันขึ้นมาเป็นพระราชาธิบดีที่เป็นเอกลักษณ์ของมาเลเซียในหมู่ราชวงศ์มลายูทั้งเก้า สุลต่านจากรัฐต่างๆ ของมาเลเซียจะถูกเลือกตามวาระที่เวียนมาและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอากง หรือพระราชาธิบดีทุกๆ ห้าปี