หน้าแรก ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

คณะผู้บริหารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เดินทางเข้าเยี่ยมคาราวะ ฯพณฯ อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี

16
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 นายนิพนธ์ ฮะกีมี กรรมการและรักษาการประธานกรรมการธนาคาร พร้อมด้วยนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย ผู้จัดการธนาคาร นายชัยชาญ พลานนท์ กรรมการธนาคาร และนายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการธนาคาร และคณะผู้บริหารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เดินทางเข้าเยี่ยมคาราวะ ฯพณฯ อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี โดยมี อาจารย์อรุณ บุญชม รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และ อาจารย์ประสาน ศรีเจริญ รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักจุฬาราชมนตรี เขตหนองจอก
ในโอกาสนี้ นายนิพนธ์ ได้รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของธนาคารว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ที่ผ่านมา ได้พิจารณาเห็นชอบให้ไอแบงก์พ้นจากแผนฟื้นฟู เนื่องจากปัจจุบันฐานะทางการเงินของไอแบงก์ มีความแข็งแกร่งแล้วจากการเพิ่มทุน และในปี 2561 ผลประกอบการของไอแบงก์มีกำไรที่สูงกว่าแผนงาน
พร้อมกันนี้ ท่านจุฬาราชมนตรี ได้กล่าวถึงการผลักดันให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นช่องทางส่งเสริมให้กิจการฮัจย์ไทย และอำนวยพรต่อพระผู้เป็นเจ้าให้กับธนาคาร ตลอดจนคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ
“ขอพรให้ธนาคารมีความเจริญก้าวหน้า มีความมั่นคง พัฒนาอย่างยั่งยืน ขอให้พนักงานทุกท่านมีความมุ่งมั่นในการทำความดี เข้มแข็งด้วยการรักษาความถูกต้องและหลักชะรีอะฮ์ เพื่อเป็นหลักประกันในการสร้างความมั่นคงทั้งพี่น้องมุสลิมและต่างศาสนิกในอนาคต”