หน้าแรก ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ศาสตราจารย์ มูฮัมหมัด ยูนุส ลงพื้นที่ จชต. ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจากฐานล่างสู่สันติภาพยั่งยืน”

26

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก ศอ.บต. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เชิญ ศาสตราจารย์ มูฮัมหมัด ยูนุส เดินทางมาเยือนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาฐานรากของสังคม โดยศาสตราจารย์มูฮัมหมัด ยูนูสเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวมุสลิมจากประเทศบังกลาเทศ และเป็นผู้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ จากผลงานการก่อตั้งธนาคารกรามีน ซึ่งเป็นธนาคารเพื่อผู้ยากไร้แห่งแรกของโลก เป็นผู้ริเริ่มและพัฒนาแนวคิด“ไมโครเครดิต” หรือการให้กู้เงินโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค่าประกันโดยจะให้กู้แก่ผู้ประกอบการหรือชาวบ้านซึ่งยากจนเกินกว่าจะมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะกู้เงินจากธนาคารทั่วไป

จากการก่อตั้ง“Grameen Bank” หรือธนาคารกรามีน (กรามีนแปลว่า ชนบท หรือหมู่บ้าน) ทำให้ศาสตราจารย์มูฮัมหมัด ยูนูสได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี พ. ศ. 2549 สำหรับ “ความพยายามในการสร้างพัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจจากเบื้องล่าง” จากการดำเนินการดังกล่าวได้มีประเทศต่างๆ นำต้นแบบของท่านไปขยายผลและนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กว่า 40 ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการจัดตั้งธนาคารคนจน การรับฟังปาฐกถาพิเศษในครั้งนี้จึงเป็นผลดีต่อพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการที่จะได้รับ องค์ความรู้เรื่องของการพัฒนาฐานรากของสังคม รวมทั้งได้สื่อสารให้กับสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศไทยได้เห็นแนวทางของการสร้างสันติภาพโดยบุคคลที่เป็นมุสลิม

ศาสตราจารย์มูฮัมหมัด ยูนูส กล่าวในตอนหนึ่งของการปาฐกถาพิเศษในครั้งนี้ว่า ธนาคารกรามีน เกิดขึ้นจากความคิดเล็กๆ ที่ต้องการช่วยเหลือคนจนในบังกลาเทศ อยากให้กลุ่มคนหนุ่มสาว เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนตัวเอง ดูแลคนรอบข้าง ไม่ใช่แค่เพื่อตัวเราเอง ไม่ใช่แค่เพียงครอบครัวของเรา แต่ยังรวมไปถึงชุมชนรอบตัวเราหรือชุมชนที่ใหญ่มากกว่านั้น  มนุษย์ทุกคนทำได้ทุกที่ ทุกเวลา แค่เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนวิธีคิด และนี่คือเหตุผลที่สถาบันการศึกษามีบทบาทที่สำคัญเพราะเป็นการสร้างความคิดให้แก่คนรุ่นใหม่ว่าเขาเป็นใครและควรมองหาอะไร เราเองพบเจอสิ่งใหม่ๆทุกวัน  สิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ มนุษย์ทำให้เป็นไปได้เสมอ มนุษย์ประดิษฐ์ สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา

ศาสตราจารย์มูฮัมหมัด ยูนูส กล่าวอีกว่า ยะลาเป็นพื้นที่ที่ดีมาก เราสามารถเริ่มต้นที่นี่ได้ทันที เราเปลี่ยนโลกได้ การเปลี่ยนโลกต้องการแค่ความคิด ไม่ต้องใช้เครื่องจักร ไม่ใช่ปืน แต่อยู่ที่สมองของเรา ธนาคารกรามีน เริ่มต้นจากสิ่งที่เรียกว่าไมโครเคตดิต เป็นธนาคารเล็กๆ ที่ตั้งอยู่นอกเมือง สิ่งที่เราเริ่มต้นตอนนั้นไม่เคยคาดคิดว่าจะเปลี่ยนโลกได้ขนาดนี้ ระบบกรามีนไมโครเครดิต เป็นการให้กู้เงินโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค่าประกันโดยจะให้กู้แก่ผู้ประกอบการหรือชาวบ้านซึ่งยากจนโดยเราจะเดินหน้าทำสิ่งเหล่านี้ให้เติบโตไปเรื่อยๆทำให้ยั่งยืนและนั่นคือทิศทางที่เราอยากจะพัฒนา

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ มูฮัมหมัด ยูนุส และคณะได้เดินทางลงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพื่อดูต้นแบบของการพัฒนาชุมชน ฐานราก เช่น ชุมชนประมงชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลฐานรากที่มีความยากจนที่กำลังพัฒนา รวมทั้งได้พบปะผู้นำศาสนา ในพื้นที่อีกด้วย

อย่างไรก็ตามในปี 2562 ศอ.บต. ได้ปรับบทบาทภารกิจหน้าที่ในการพัฒนาให้ไร้รอยต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเศรษฐกิจ จะมุ่งเน้นในด้านเศรษฐกิจฐานรากซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ดังนั้นกิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ทาง ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับองค์ความรู้เพิ่มเติม เพื่อนำมาปรับและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามที่ ศอ.บต. กำลังดำเนินการขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้ให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งจะต่อยอดไปสู่ชุมชนและในระดับสูงขึ้นต่อไป