ศอ.บต. เปิดรับสมัครเยาวชนเป็นนักธุรกิจหน้าใหม่ 5 จว.ส่งไอเดียและแผนธุรกิจเข้าร่วมอบรมกับ ศอ.บต. และสนง.นวัตกรรมแห่งชาติ

12

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูรรักษาราชการแทนเลขาธิการ​ ศอ.บต.​ ให้สัมภาษณ์ภายหลังแถลงข่าวโครงการนี้ว่า ศอ.บต.ได้ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดโครงการผลิตผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการผลิตนวัตกรรม ซึ่งขณะนี้หลายทิศทางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อนำไปสู่การทำการเกษตรรูปแบบใหม่ในหลายๆด้าน แต่ส่วนที่ต้องเชื่อมต่อกันคือ ผู้ประกอบการและเยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งต้องพัฒนา ฝึกอบรมให้ก้าวสู่ความสำเร็จในด้านต่างๆ อาทิ การประกอบธุรกิจ หรือการทำการเกษตรส่งออก เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูป​ เพื่อแก้ไขปัญหาหลายด้านที่สั่งสมมานาน​ ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว​ รัฐบาลจึงต้องปรับโครงสร้างประเทศไปสู่ Thailand 4.0 เพื่อหลุดกรอบกับดักรายได้ปานกลาง​ ซึ่งการปฏิรูปและปรับโครงสร้างประเทศไปสู่ Thailand 4.0 นั้น​ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี​เป็นอย่างมาก ศอ.บต.จึงดำเนินโครงการหลายโครงการเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพชีวิต​ของประชาชน​ สร้างโครงข่ายเพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกมิติ​ ซึ่งกิจกรรมเตรียมความพร้อมการจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนธุรกิจ Start up และ SME พร้อมพัฒนานักธุรกิจในพื้นที่ให้มีความสามารถ จึงเป็นโอกาสสำหรับคนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความพร้อมที่ต้องการประสบความสำเร็จในธุรกิจ อย่างไรก็ดีในปี 2561 มีผู้ได้รับทุนในการทำธุรกิจ Start up 3 ราย SME 5 ราย ซึ่งเป็นคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดเป็นธุรกิจที่ทำได้จริง อาทิ ธุรกิจ pin ซูก e commerce pure halal เว็ปไซต์ขายสินค้าฮาลาล ธุรกิจยี่เทียนทัวร์ เปิดบริการเรื่องการท่องเที่ยว เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวจีน และธุรกิจ findelivery แอพพลิเคชั่นให้บริการจัดส่งอาหารจากร้านค้าทั่วพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจร่วมเข้าฝึกอบรม สามารถส่งแผนต่อยอดธุรกิจโดยใช้นวัตกรรมรูปแบบใหม่เพื่อรับการคัดเลือก ในวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ โรงแรมเซ็นทารา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครจำนวน 30 ทีม หรือ 100 คน โดยจะได้เข้าร่วมฝึกอบรมกับวิทยากร นักธุรกิจระดับประเทศตลอดคอร์สการเรียน ตั้งแต่วันเสาร์และวันอาทิตย์ ที่ 23-24 กุมภาพันธ์ ถึงวันเสาร์และวันอาทิตย์ ที่ 27-28 เมษายน 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหาร พร้อมก้าวเป็นนักธุรกิจคนใหม่ที่ทำรายได้สู่พื้นที่และประเทศ