รร.เจ้าพระยาปาร์ค รับ 2 รางวัล G-Green ระดับทอง

23
อภิญญา ลอยชูศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ และอรณิชา ชโยภาส รองกรรมการผู้จัดการ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เข้ารับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ จาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางโรงแรมได้รับ 2 รางวัล “G-Green Hotel(ระดับทอง)”โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ “G-Green Production(ระดับทอง)” การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในโครงการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(G – Green) ประจำปี 2561 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์