ศอ.บต. สานต่อนักพูดปีที่ 3 ดึงเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมเป็นเครือข่ายการประชาสัมพันธ์

48

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บตเปิดเผยว่า วันนี้เราได้พัฒนาในเรื่องของมิติทางการศึกษาที่จะต้องทำให้น้องๆ เยาวชนในพื้นที่มีศักยภาพและความสามารถหลายๆ ด้าน แต่สิ่งสำคัญคือจะต้องเป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ มีโอกาสพูด กล้าคิด กล้าแสดงออก โดยวันนี้ถือเป็นการเติมเต็มศักยภาพ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของน้อง ๆเยาวชน เพื่อให้เยาวชนร่วมเป็นเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ  และหวังว่าในครั้งนี้น้องๆ เยาวชนจะได้รับความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการประชาสัมพันธ์ต่อไป

รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บตยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันอยากให้ทุกคนหันหน้าเข้าหากัน เพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว

ด้าน นายกฤษฎา ณะชู ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เผยว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์และสนุกมากๆ ทำให้เราได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับทักษะ การพูด และการแนะนำตัวต่อหน้าสาธารณชน เพื่อไม่ให้เกิดความประหม่า รวมไปถึงทำให้เรากล้าคิด กล้าลองสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ต่างพื้นที่ ซึ่งผมจะนำความรู้ที่ได้รับผลในวันนี้ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นในชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ภายในกิจกรรมที่จัดขึ้นมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการพูดในโอกาสต่าง ๆจากอาจารย์พิศาล อุตสาหพงษ์ อาจารย์วิชาวาทนิเทศ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมไปถึงการทำกิจกรรมกลุ่ม ที่ให้น้องๆ เยาวชนได้มีโอกาส และฝึกทักษะการพูดกับเพื่อนๆ โดยตลอดทั้งวันนักเรียนให้ความสนใจร่วมรับฟังความรู้จากวิทยากร ขณะที่วันพรุ่งนี้จะมีการบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ และวันสุดท้ายจะมีมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้อีกด้วย