รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่ผ่าน กิจกรรมอบรมนักพูดเยาวชน จชต.

6

 

พลเรือตรี สมเกียรติผลประยูร รองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บตกล่าวว่า วันนี้รู้สึกดีใจที่ได้มาเห็นความตั้งใจและความเปลี่ยนแปลงของน้องๆ เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากคณะวิทยากรมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงอยากให้น้องๆ นำความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับทักษะการพูดไปเผยแพร่ให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้เพื่อสร้างพลัง สร้างความเชื่อมั่น สร้างความสุขให้กับผู้อื่น และขอให้เราเลือกเดินในวิถีชีวิตของตนเองให้เกิดความสำเร็จและก้าวหน้า เพราะศักยภาพของเราในวันนี้คือพื้นฐานการประกอบอาชีพในวันข้างหน้าและใช้ศักยภาพที่มีทำประโยชน์เพื่อสังคมรอบข้างต่อไป

ด้านนางสาวเกล็ดแก้ว ชูศรี ตัวแทนเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เผยว่า จากการที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ตนเองรู้สึกสนุกและได้รับความรู้มากมายทั้งในเรื่องของการพูด การแนะนำตัวเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การออกเสียงสระและพยัญชนะต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันตนเองได้เป็นผู้จัดรายการวิทยุของโรงเรียน โดยจะนำทักษะต่างๆที่ได้รับ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างความสุขให้กับผู้อื่น

โดยในวันนี้มีการคัดเลือกเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ดำเนินรายการในพิธีปิด  เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ทดสอบตัวเองในสนามจริงอีกด้วย