ลูกจ้างไทยเตรียมเฮ! จ่อเคาะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วไทย 2-10 บาท

10

บอร์ดค่าจ้างเตรียมพิจารณาปรับค่าจ้างขั้นต่ำ มี.ค.นี้ แต่ละจังหวัดขึ้นไม่เท่ากัน เฉลี่ยเสนอมา 2-10 บาท

นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้าง (บอร์ดค่าจ้าง) เผยคณะอนุกรรมการค่าจ้างแต่ละจังหวัดสรุปตัวเลขค่าจ้างขั้นต่ำส่งมาที่คณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรองแล้ว โดยเสนอขอปรับขึ้นค่าจ้างเฉลี่ยอยู่ที่ 2-10 บาท ซึ่งคณะอนุกรรมการจะพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจและความเป็นจริงในพื้นที่ว่าจะปรับขึ้นเท่าใด

“คาดว่าการพิจารณาตัวเลขของการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ที่เหมาะสมของคณะอนุกรรมการฯ จะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ.นี้ เพื่อส่งเข้าบอร์ดค่าจ้างให้พิจารณาเคาะตัวเลข ซึ่งจะมีการประชุมใหญ่ในเดือน มี.ค. เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เม.ย. 2562 นี้ โดยแต่ละจังหวัดจะปรับขึ้นไม่เท่ากัน เพราะสภาพเศรษฐกิจแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกัน”ปลัดแรงงานกล่าว