กกพ.ตรึงค่าไฟเพิ่มอีก4เดือน ช่วยบรรเทาค่าครองชีพ

20
ขอบคุณภาพจาก Factory Guideline

กกพ.มีมติให้คงค่าเอฟทีต่อไปอีก 4 เดือน เพื่อบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชน

น.ส.นฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติให้คงค่าเอฟทีสำหรับการเรียกเก็บเดือน พ.ค.–ส.ค. 62 จำนวน -11.60 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.6396 บาทต่อหน่วยไม่เปลี่ยนแปลงจากงวดก่อน เพื่อบรรเทาค่าครองชีพประชาชน โดย กกพ. มีนโยบายเน้นการบริหารจัดการค่าเอฟทีให้ได้มากที่สุด ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาน้ำมัน

เลขาธิการ กกพ. กล่าวว่า ต่อว่า ผลจากการกำกับประสิทธิภาพการดำเนินงานของการไฟฟ้าในปี 2561 ทำให้มีเงินบริหารเอฟที จำนวน 4,576 ล้านบาท เพื่อมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อคงค่าเอฟที บรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชน อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการคงค่าเอฟที ภายใต้สมมติฐานประมาณการค่าเอฟที ในช่วงเดือนพ.ค.–ส.ค. 62 จะส่งผลให้ค่าเอฟทีที่เรียกเก็บในงวด พ.ค.–ส.ค. 62 เท่ากับ -4.20 สตางค์ต่อหน่วย และจะทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยผู้ใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 3.7136 บาทต่อหน่วย(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)