นายกฯ ล่องเรือ ชมเส้นทางท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ริมแม่น้ำบางปะกง

4

วันที่ 20 มีนาคม 2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งพบปะประชาชน ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยก่อนเริ่มงาน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) ตรวจเยี่ยมนิทรรศการและให้กำลังใจ แก่ผู้ประกอบการ และข้าราชการจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อนให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรี

ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลความสำเร็จโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นโครงการที่ ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมที่มุ่งสร้างรายได้และความเจริญ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการร่วมกันภาครัฐ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อาทิ ชุมชนบ้านท่าอิฐ ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ที่มีกิจกรรมล่องเรือไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ทางสายน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคล หรือชุมชนบ้านทุ่งยายชี ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ ที่มีกิจกรรมให้ท่องเที่ยวสุดโดดเด่นไม่แพ้กัน โดยที่พลาดไม่ได้ คือ ตลาด 100 ร้าน และกิจกรรมทางน้ำสุดชุ่มฉ่ำ

นอกจากนี้ยังมีบูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการ OTOP และสินค้าจากชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีอาทิ ขนมไทย แชมพูสมุนไพร ข้าว ผัก-ผลไม้ปลอดสารพิษ เป็นต้น