การบินพลเรือนแห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์อนุมัติให้สายการบินเอทิฮัดเข้าลงทุนในสายการบินดาร์วิน 33.3 เปอร์เซนต์

279

สาย การบินเอทิฮัด สายการบินแห่งชาติของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีความยินดีในการตัดสินใจอนุมัติของสำนักการบินพลเรือนแห่งชาติสวิตเซอร์ แลนด์ (FOCA) สำหรับการเข้าลงทุน 33.3 เปอร์เซนต์ในสายการบินดาร์วินซึ่งเป็นสายการบินระดับภูมิภาคของสวิตเซอร์แลนด์

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 สายการบินดาร์วินที่มีฐานอยู่ ณ ลูกาโน ได้บริหารงานสายการบินเอทิฮัดรีเจียนนอลภายใต้สัญญาพันธมิตรและแบรนด์ของสายการบินเอทิฮัด การอนุมัติการลงทุนจากสำนักการบินพลเรือนแห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์ (FOCA) ทำให้ทั้งสองบริษัทสามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเป็น พันธมิตร ซึ่งรวมถึงการดำเนินเที่ยวบินร่วมภายในยุโรปและจุดหมายปลายทางอื่นๆ

มร.เจมส์ โฮแกน ประธานและประธานกรรมการบริหารสายการบินเอทิฮัด กล่าวการ ลงทุนดังกล่าวสอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของการควบรวมกิจการในอุตสาหกรรม สายการบิน เพื่อความมั่นใจว่าการบริการทางอากาศจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง น่าเชื่อถือและมีเสถียรภาพ และมอบการเชื่อมต่อที่เปี่ยมประสิทธิภาพสูงสุด

มร.เจมส์ โฮแกน กล่าว การอนุมัติการลงทุนในครั้งนี้จะทำให้สายการบินดาร์วินและสายการบินเอทิฮัดทำงานกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อมอบประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวในสวิตเซอร์แลนด์ ภูมิภาคยุโรปและอื่นๆ

แต่ มร.เจมส์ โฮแกน ก็ได้แสดงความผิดหวังต่อโอกาสบางอย่างที่สายการบินเอทิฮัดและสายการบินเอ ทิฮัดรีเจียนนอลที่ได้รับนั้นลดน้อยลงหรือสูญเสียไปเนื่องด้วยกระบวนการตรวจ สอบที่กินระยะเวลานานซึ่งทำให้ไม่สามารถเปิดบริการเที่ยวบินร่วมที่สำคัญๆ ที่จะเชื่อมโยงและสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เครื่อข่ายการบินของทั้งสองสาย การบิน

เนื่องจาก ระยะเวลาที่ใช้ไปในกระบวนการอนุมัติ และการแข่งขันที่มีความรุนแรงในช่วงเวลานี้ทำให้สายการบินเอทิฮัดรีเจียนนอล ต้องลดและถอนการให้บริการในบางเส้นทาง ที่ได้เปิดบริการไปแล้วจากการคาดการณ์ว่าเส้นทางดังกล่าวจะช่วยเพิ่มยอด โดยสารระหว่างเครือข่ายการบินทั่วโลกของสายการบินเอทิฮัดและเครือข่ายการบิน ในยุโรปของสายการบินเอทิฮัดรีเจียนนอลมร.เจมส์ โฮแกน กล่าว

เมื่อ พิธีการได้เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์พร้อมเปิดการเข้าลงทุน จะทำให้สายการบินเอทิฮัดรีเจียนนอลมีการเชื่อมต่อที่ดียิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่สายการเอทิฮัดเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสายการบินพันมิตรอื่นๆในยุโรป ซึ่งประกอบด้วย สายการบินอลิตาเลีย สายการบินแอร์เบอร์ลิน และสายการบินแอร์เซอร์เบีย