ศอ.บต. สร้างโอกาสให้เยาวชน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทางภาษา ต่อยอด ให้ทุกคนมีจุดยืนในอนาคต

9

ทั้งนี้  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับฟังการเสริมสร้างแรงบันดาลใจ จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ทางภาษาและประสบการณ์  ต่างประเทศ ในหัวข้อ “ ความสำคัญของภาษาต่างประเทศและประสบการณ์ในต่างแดน  ซึ่งมีอดีตนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS (ทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอดีตนักเรียนทุนมหาวิทยาลัยกรีนเนล สหรัฐอเมริกา มาแบ่งปั่นประสบการณ์ให้แก่น้อง  เยาวชนที่เข้ารับการอบรมเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาต่ออีกด้วย

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทางภาษา จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2560 และได้มีการพัฒนารูปแบบให้ดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง  มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในต่างประเทศ ให้มีการสร้างฐานรากทางการศึกษาที่ดีและเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพหวังกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีการจัดกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน คือ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ และการอบรมเชิงปฏิบัติการทางภาษาจีนที่กำลังจัดขึ้นอยู่ในขณะนี้  และการอบรมเชิงปฏิบัติการทางภาษาอาหรับ  และการอบรมปฏิบัติการทางภาษาอินโดนีเซีย  ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 -21 เมษายน 2562 ที่จะถึงนี้