ศรีลังกาห้ามปิดหน้าทุกรูปแบบ รวมหญิงมุสลิม เพื่อสะดวกระบุตัวผู้ก่อการร้าย

204
แฟ้มภาพ © Reuters / Dinuka Liyanawatte via RT

อาร์ที – ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหลังเกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ศรีลังกาได้สั่งห้ามไม่ให้ปิดบังใบหน้าทุกรูปแบบ มาตรการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือตำรวจในการระบุตัวตนได้สะดวกขึ้นเมื่อพวกเขาตามล่าผู้ต้องสงสัยก่อการร้าย

คำสั่งนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันจันทร์ (29 เม.ย.) โดนไม่มีข้อยกเว้นสำหรับเหตุผลทางศาสนา กล่าวคือห้ามการสวม “บูร์กา” แบบสตรีมุสลิม ผ้าคลุม และหน้ากาก ล้วนถูกห้ามเหมือนๆ กัน

“ประธานาธิบดีได้ตัดสินใจที่จะห้ามการปกปิดใบหน้าทุกรูปแบบ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการระบุตัวตนได้สะดวกขึ้นภายใต้ข้อบังคับฉุกเฉิน” สำนักงานประธานาธิบดีระบุในวันอาทิตย์ (28 เม.ย.)

รัฐบาลศรีลังกาขอการสนับสนุนจากผู้นำทางศาสนาของชาวมุสลิม ก่อนที่จะตัดสินใจห้ามไม่ให้ใส่เสื้อผ้าที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการระบุตัวบุคคล นักการศาสนามุสลิมในประเทศที่คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธได้ออกมาพูดเข้าข้างรัฐบาล โดยขอให้ผู้หญิงมุสลิมหยุดสวมบูร์ก้าและนิกอบ ซึ่งเป็นชุดเป็นสตรีมุสลิมที่ปิดบังใบหน้าหมดยกเว้นดวงตา

ชาวมุสลิมมีประมาณร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมดในศรีลังกา