อธิบดี พช.เยี่ยมชม หมู่บ้านจรเข้สามพัน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จ.สุพรรณบุรี

27
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) พร้อมคณะผู้บริหารกรมฯ ลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านจรเข้สามพัน ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมทั้งพบปะพูดคุยให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนมุมมอง กับคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวฯ และเจ้าหน้าที่ พช. ในพื้นที่อย่างเป็นกันเอง ต่อจากนั้นได้พาคณะฯ ปั่นจักรยานเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน อาทิ วัดโพธาราม ที่เป็นวัดเก่าแก่ และมีพระพุทธรูปหลวงพ่อดวงดีให้ขอพร ที่นี้เป็นชุมชนที่น่ารัก ที่ชาวชุมชนมีความสามัคคี รวมตัวกันบริหารจัดการชุมชน มีโฮมสเตย์ มีจักรยาน ไว้บริการนักท่องเที่ยวได้ปั่นจักรยานชมชุมชน ไปไหว้พระ(หลวงพ่อดวงดี) ที่ใครได้ไปสักการะจะทำให้สมความปรารถนาในทุกเรื่อง ไปชมต้นจัน ที่มีอายุกว่า 300 ปี
จากนั้นได้เยี่ยมชม กลุ่มผลิตภัณฑ์จากทุกหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ของอำเภออู่ทอง ที่คัดสรรมาอย่างดีและมีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์ อย่างเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายไทยทรงดำ (โซ่ง) หรือผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว และยังเป็น OTOP ขึ้นเครื่องอย่าง ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ U-THONGQUILTS ซึ่งได้พัฒนาจากคำแนะนำของสตรีชาวอเมริกัน เข้ามาสอนงานด้นมือให้คุณกบ และได้ฝึกสอนให้กับกลุ่มแม่บ้านที่ว่างจากการทำนา ผลิต จำหน่ายและส่งออกไปที่เกาะฮาวาย ประเทศอเมริกา วัสดุที่ใช้เป็นจากภายในประเทศทั้งหมด และได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และศูนย์อุตสาหกรรมภาค 8 จังหวัด จนผ้าด้นมือได้รับคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์โอทอประดับ 5 ดาว
โดยในช่วงเย็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมรับประทานอาหารกับผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ พช. จ.สุพรรรบุรี ซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นที่ชาวบ้านปรุงขึ้นเอง อาทิ แกงส้มดอกมะรุม ขนมกง ขนมทองพลุ เป็นต้น พร้อมทั้งจัดให้มีการแสดงพื้นบ้านให้คณะได้รับชมระหว่างร้บประทานอาหารด้วย