ปอเนาะบ้านตาล (โรงเรียนประทีปศาสน์ ) จัดงานครบรอบ 75 ปี

ปอเนาะบ้านตาล จัดงานครบรอบ 75 ปี ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนประทีปศาสน์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มีองคมนตรีเป็นประธานเปิดงาน และจุฬาราชมนตรีเป็นประธานประกอบพิธีศาสนกิจ

วันนี้ (3 เม.ย.58) เวลา 15.30 น.ที่ปอเนาะบ้านตาล หรือโรงเรียนประทีปศาสน์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  ได้จัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 75 ปี ปอเนาะบ้านตาล  โดยมี ศ.นพ.เกษม  วัฒนชัย  องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และ นายอาศิส  พิทักษ์กุมพล  จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในศาสนพิธี

ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน และประธานอำนวยการจัดงานเฉลิมฉลองวาระ 75 ปี ปอเนาะบ้านตาล กล่าวรายงานว่า โรงเรียนประทีปศาสน์ ปอเนาะบ้านตาล ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2484 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยฮัจยียะโกบ พิศสุวรรณ ภายใต้การสนับสนุนของฮัจยีเดช พิศสุวรรณ อิหม่ามมัสยิดบ้านจำปาขอมในขณะนั้น

“ถึงปัจจุบัน โรงเรียนแห่งนี้เปิดดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาแล้วครบ 75 ปี เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา ด้วยแนวคิดการจัดศึกษาสองสายธาร ด้วยหลักสูตรสามัญควบคู่ศาสนา มีนักเรียนจากโรงเรียนในกลุ่ม ทั้ง 4 โรง รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,124 คน”

“การจัดงานเฉลิมฉลอง 75 ปี ปอเนาะบ้านตาลขึ้น ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2558 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและการรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของ ปอเนาะบ้านตาลต่อสังคมในด้านการจัดการศึกษาแก่สังคมและสังคมวงกว้าง ตลอดจนส่งเสริมจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนค้ำชูพันธ กิจของสถาบันแห่งนี้ และเพื่อเป็นการขอบคุณต่อไมตรีจิตที่ภาคส่วนต่าง ๆ ให้การอุปถัมภ์สถาบันแห่งนี้ด้วยดีเสมอมา” ดร.สุรินทร์ กล่าว

ทั้งนี้ โรงเรียนประทีปศาสน์ หรือปอเนาะบ้านตาล  ได้จัดกิจกรรมลักษณะนี้ตามวาระต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น การเฉลิมฉลอง 72 ปี ปอเนาะบ้านตาล ณ อาคารอิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี ในปี พ.ศ. 2555 โดยครั้งนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด และในปี พ.ศ. 2556 ทรงเสด็จเยือนปอเนาะบ้านตาลเป็นการส่วนพระองค์ สร้างขวัญกำลังใจและยังความปราบปลื้มสู่ประชาคมปอเนาะบ้านตาลและมุสลิม จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นล้นพ้น  และในวาระเฉลิมฉลอง 66 ปี ปอเนาะบ้านตาล เมื่อปี พ.ศ. 2550 ได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ องคมนตรี ในฐานะนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดด้วย