กองทุนธนาคารอิสลาม ธ.ก.ส. จัด “มหกรรมส่งต่อความดีครั้งที่ 3” มอบรางวัลผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์–อุมเราะฮ์

มหกรรมส่งต่อความดีครั้งที่ 3 โดย กองทุนธนาคารอิสลาม ธ.ก.ส. มอบทุนแสวงบุญให้พี่น้องมุสลิม  ปีนี้มีผู้ได้รับมอบทุนรางวัลไปประกอบพิธีฮัจญ์จำนวน 13 ทุนรางวัล รางวัลละ 180,000 บาท ทุนรางวัลประกอบพิธีอุมเราะฮ์ จำนวน 29 ทุนรางวัล รางวัลละ 60,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 4,080,000 บาท

เมื่อ 23 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ที่โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม เขตหนองจอก กรุงเทพฯ กองทุนธนาคารอิสลาม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ได้จัดงาน “มหกรรมส่งต่อความดี ครั้งที่ 3” เพื่อจับรางวัลเงินฝากรักษาทรัพย์(วาดีฮะฮ์) ซึ่งมีการจับรางวัลปีละ 1 ครั้ง โดยรอบการจับรางวัลมีระยะเวลา 1 ปี สำหรับปีนี้กองทุนอิสลามธ.ก.ส. มอบรางวัล เพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน 13 ทุนรางวัล รางวัลละ 180,000 บาท ทุนรางวัลประกอบพิธีอุมเราะฮ์ จำนวน 29 ทุนรางวัล รางวัลละ 60,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 4,080,000 บาท  โดยมี อาจารย์อรุณ บุญชม รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรีในฐานะผู้แทน ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธี

นางอภิญญา  ปุญญฤทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเงินฝาก ธ.ก.ส.ที่ร่วมเป็นสักขีพยานในมหกรรมส่งต่อความดีครั้งนี้ เปิดเผยว่า “โดยภาพรวมทั้งปีเงินฝากของธกส. มียอดทะลุเป้าหมาย แม้ในระหว่างปีเงินฝากจะลดลง ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนนโยบายของราชการ รวมทั้งเงินของเกษตรกรที่ลดลงผลจากราคาของผลผลิต ทำให้การบริหารจัดการของแบงค์ยากขึ้น”

“ทั้งนี้ธกส.ได้ปรับแผนเชิงรุก โดยการเข้ามาเปิดสาขาในพื้นที่กทม.มากขึ้นกว่า 50 สาขา และใช้กลยุทธ์ให้ลูกค้าเป็นที่รู้จัก ด้วยการจัดโครงการส่งเสริมการตลาดเงินฝากรักษาทรัพย์ กองทุนอิสลาม ธ.ก.ส. จะมอบทุนให้กับผู้ฝาก โดยการจับรางวัลทุนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ และพิธีอุมเราะห์ ซึ่งผู้ฝากเงินเปิดบัญชีเงินฝากรักษาทรัพย์ (วาดีอะฮ์) กับธนาคาร เริ่มต้นฝากขั้นต่ำ 100 บาท และฝากสะสม จนมียอดเงินฝากทุก 2,000 บาท จะได้รับสิทธิ์ จับรางวัล 1 สิทธิ์

และโครงการนี้มีที่กองทุนธนาคารอิสลาม ธกส.เพียงที่เดียว สิ่งที่ทำมา 3 ปี ได้รับผลตอบรับที่ดีและเป็นที่พอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ และทางกองทุนอิสลามยังอยากเพิ่มจำนวนรางวัลทุนฮัจย์และอุมเราะฮ์ให้เยอะขึ้น จึงอยากประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องมุสลิม และมัสยิด มาฝากเงินในโครงการตรงนี้ให้มากขึ้น โดยเงินฝากอาจไม่ต้องจำนวนมาก แต่ฝากอย่างสม่ำเสมอส่วนหนึ่งเพื่อสร้างนิสัยออมอย่างแท้จริง” นางอภิญญา กล่าวตอนท้าย

11179983_885972954800159_775414372_n

รายชื่อผู้ได้รับทุนเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์จำนวน 29 ทุน

1.นายศิริราช ไชยวงค์ สาขาประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
2.นางวีณา ไทยพิทักษ์ สาขาหนองจอก จ.กรุงเทพฯ
3.นางต้องตา มาลีพันธ์ สาขาลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
4.นายประสิทธิ์ เลาะเซ็น สาขาบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
5.นางละมัย อะหมัดตอเฮด สาขาบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
6.น.ส.ชุติกาญจน์ ทิพย์หมัด สาขาไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
7.สหกรณ์ออมทรัพย์ตันมียะฮ์ จำกัด สาขาเหนือคลอง จ.กระบี่
8.นางอะหวอ หมันหลัง สาขานาทวี จ.สงขลา
9.นายมูฮำหมัดอัดนันท์ พาลีเขตต์ สาขาปัตตานี จ.ปัตตานี
10.มัสยิดนูรูลอิหล่าน สาขาปัตตานี จ.ปัตตานี
11.นางมาริยำ ยีมะมิง สาขาร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
12.เด็กหญิง ฟาตีมาห์ เปาะจิเส็ง สาขายะหา จ.ยะลา
13.นางสุดาพร นายาว สาขาอ่าวลึก จ.กระบี่
14.น.ส.อามีนะห์ สิเดะ สาขาเบตง จ.ยะลา
15.นายวิชัย สุระคำแหง สาขาเทพา จ.สงขลา
16.นายชัยมงคล เดชแอดำ สาขาปากช่อง จ.นครราชสีมา
17.นางมารีย๊ะ เจ๊ะกา สาขาแว้ง จ.นราธิวาส
18.นางแอเส๊าะ แวบือซา สาขารามัน จ.ยะลา
19.นายแวบือราเฮง แวมามุ สาขาปัตตานี จ.ปัตตานี
20.น.ส.ละเอียด เกสง่า สาขาทุ่งหว้า จ.สตูล
21.น.ส.รอมละ เวาะเลง สาขาปัตตานี จ.ปัตตานี
22.นางคอดีเยาะห์ เลาะวิถี สาขาพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
23.นายสอบรี อาแว สาขาตันหยงมัส จ.นราธิวาส
24.น.ส.เสาวลักษณ์ ปาแว สาขายะลา จ.ยะลา
25. มัสยิดรอมาล สาขารือเสาะ จ.นราธิวาส
26.มูลนิธิ ดารุสสลามศึกษา สาขาเทพา จ.สงขลา
27.น.ส.หะยีซะ มะซะ สาขายะหา จ.ยะลา
28.นายสะหาก ขำวิลัย สาขาหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร
29.นายอาทร วงษ์สันต์ สาขาจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร

11186308_885945824802872_474947865_n

รายชื่อผู้ได้รับทุนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์จำนวน 13 ทุน

1.นายสะการียา ทิพย์ยอแล๊ะ สาขาอ่าวน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
2.นายสุเมธ มะลา สาขานนทบุรี จ.นนทบุรี
3.นางละมัย อะหมัดตอเฮด สาขาบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
4.น.ส.มิไลน่า ปาทาน สาขาถลาง จ.ภูเก็ต
5.นายอับดุลเลาะ กาเจร์ สาขาแว้ง จ.นราธิวาส
6.สหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด สาขาปาลัส จ.ปัตตานี
7.สหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด สาขาปาลัส จ.ปัตตานี
8.น.ส.มุสลีฮะห์ อาลีมามะ สาขาบันนังสตา จ.ยะลา
9.นายปรีชา เบ๊ะกี สาขาบางบัวทอง จ.นนทบุรี
10.นายอาทร วงษ์สันต์ สาขาจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร
11.นายสงัด มหิงสพันธุ์ สาขาลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
12.นายฆูลัม อิซฮัก อิราณี สาขาหาดใหญ่ใน จ.สงขลา
13.นายอดุล บุญสพ นางวรรณา   บุญสพ สาขากระบี่ จ.กระบี่

ผู้ได้รับทุนหรือผู้สนใจเข้าร่วมกองทุนธนาคารอิสลาม ธ.ก.ส. ในปีต่อไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่ Call Center โทร. 0-2555-0555 หรือ www.baac.or.th

11119392_885973341466787_441060573_n 11164205_885972841466837_1978023628_n 11178681_885974038133384_1532716894_n 11186261_885974028133385_732265828_n 11195543_885974021466719_1825555583_n