แจกบัตรสวัสดิการรัฐรอบ 3 กรมบัญชีกลางเร่งปั๊ม มีสิทธิให้ไวไปช้าอาจแห้ว

52
ญาณี แสงศรีจันทร์
นางญาณี แสงศรีจันทร์ โฆษกกรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลางแจงจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครั้งที่ 3 ครบได้ภายในต้นเดือนกรกฎาคม 2562 ลงทะเบียนแล้วยังไม่ได้รับบัตรรีบติดต่อ ใครมีสิทธิให้รีบ เลยเวลาระวังหมดอด

ความคืบหน้าเกี่ยวกับ การส่งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า

กรมบัญชีกลางได้ผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน สำหรับกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 มีผู้มีสิทธิ์ผ่านคุณสมบัติ 3,140,409 ราย ซึ่งได้ผลิตบัตรสวัสดิการฯ แล้ว จำนวน 3,121,307 ราย และแจกบัตรสวัสดิการฯ ให้แก่ผู้มีสิทธิ์ซึ่งได้นำไปใช้จ่ายแล้ว 3,046,447 ใบ คิดเป็นร้อยละ 97 ต่อบัตรที่ผลิต (ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562)

หากผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับบัตรสวัสดิการฯ สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปแสดงตน เพื่อรับบัตรได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด กรุงเทพมหานคร ตามที่อยู่ปัจจุบันที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยจะขอให้ลงลายมือชื่อเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการรับบัตรสวัสดิการฯ ซึ่งผู้มีสิทธิ์สามารถรับได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 หากไม่มารับภายในวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

หลังจากผู้มีสิทธิ์ที่มารับบัตรฯ เรียบร้อยแล้ว จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้หลังจากรับบัตรไปแล้ว 2 วัน เนื่องจากต้องดำเนินการเปิดสิทธิ์ของบัตร เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์แอบอ้างนำเงินในบัตรไปใช้

 

ขอบคุณ/ที่มา siambusinessnews