SCC เปิดบ้านต้อนรับคณะนักศึกษา Islamic University of North Sumatera

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)  ผู้ผลิตและแปรรูปอาหารทะเลบรรจุกระป๋องส่งออกในกลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน ผู้ผลิตและส่งออกปลาทูน่าเป็นอันดับหนึ่งของโลก เปิดบ้านต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก Islamic University of North Sumatera ประเทศอินโดนีเซีย ในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตปลาทูน่า  ของบริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด ( มหาชน ) โดยมีนายกฤษฏา ชูมณี ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและสมาชิก SCC ร่วมให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558

 

IMG_0376