กรมโรงงานฯ รักโอโซน รุกนำร่องใช้สาร HFC-32

กรุงเทพฯ 15 พฤษภาคม 2558 – ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (คนกลาง) และ ดร.วิรัช วิฑูรย์เธียร หัวหน้าโครงการธนาคารโลก (คนที่ 3 จากขวา) ร่วมนำร่องเปิดอบรม “เทคโนโลยีในการผลิตเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็น HFC-32” แก่ผู้ประกอบการผลิตเครื่องปรับอากาศไทยนำร่อง 12 ราย เพื่อช่วยเหลือการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตที่ไม่ทำลายชั้นโอโซน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุม 509 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม