กสอ.ดันไทยศูนย์กลางอุตสาหกรรมแฟชั่นอาเซียน

กรุงเทพฯ  12  พฤษภาคม 2558 – นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วยนายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมเปิดกลยุทธ์ “ASEAN FASHION SOURING HUB” กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลย่านแฟชั่น ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ประจำปี 2558 พร้อมการสร้างอัตลักษณ์ย่านการค้าแฟชั่น 6 ย่านการค้าไทย ตลาดนัดสวนจัตุจักร ย่านการค้าสำเพ็ง และย่านการค้าสยามสแควร์ เพื่อผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นที่จดจำในฐานะศูนย์กลางธุรกิจแฟชั่นในภูมิภาค ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องฟังก์ชั่นรูม 1&2 โรงแรมวี โฮเต็ล กรุงเทพฯ โดยมีคณะผู้บริหารและผู้ประกอบการเข้าร่วมจำนวนมาก

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรม รวมถึงโครงการต่างๆ ได้ที่ www.dip.go.th หรือ www.facebook.com/dip.pr