อ.ต.ก.จัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคและจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพ

น.ส.ธัญลักษ์ เจริญปรุ รองผู้อำนวยการ อ.ต.ก. รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร แถลงว่า องค์การ ตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภคและจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพจากอำเภอ แม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยที่มีรสชาติหวานหอมอร่อยและ คุณภาพเยี่ยม โดยในปีนี้ผลผลิตลิ้นจี่จะออกมากในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2558 อ.ต.ก.จึงกำหนดจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภคและจำหน่ายลิ้นจี่ คุณภาพดีจากอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ณ ตลาด อ.ต.ก.ย่านพหลโยธิน จตุจักร กทม. ในระหว่างวันที่ 6 – 26 พฤษภาคม 2558 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในเชิงสัญลักษณ์ของสินค้าเกษตรคุณภาพที่ได้รับการ คัดสรรมาจำหน่ายที่ตลาด อ.ต.ก.  นอกจากนี้ อ.ต.ก. ยังได้ร่วมกับส่วนราชการและตลาดเอกชนจำนวน 6 แห่ง เพื่อให้เกษตรกรได้นำผลผลิตลิ้นจี่ที่มีคุณภาพไปจำหน่ายถึงผู้บริโภคโดยตรง คือตลาดนัดซันทาวน์เวอร์ (ข้างธนาคาร TMB สำนักงานใหญ่) ตลาดนัดรวมทรัพย์ (ถนนอโศก) ตลาดนัดกระทรวงการคลัง (ถนนพระราม 6) ตลาดนัด อ.ส.ม.ท. (ถนนพระราม 9) ตลาดนัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เยื้องโรงพยาบาลรามาธิบดี) และศูนย์ราชการ (แจ้งวัฒนะ) ตั้งแต่วันที่ 12 – 26 พฤษภาคม 2558

 สำหรับผลผลิตลิ้นจี่ที่เกษตรกรจะนำมาจำหน่าย อ.ต.ก.ได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ในการกำหนดให้สวนลิ้นจี่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการบำรุงรักษาที่สำนักงาน เกษตรจังหวัดพะเยากำหนด โดยเฉพาะการผลิตลิ้นจี่คุณภาพและการห่อผลลิ้นจี่เพื่อให้ได้ลิ้นจี่คุณภาพ พรีเมี่ยมเกรด ซึ่งมีการติดตามกำกับดูแลแปลงปลูกลิ้นจี่โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และเกษตรจังหวัด