ผู้แสวงบุญ 295 คน เดินทางโดยเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ออกจากท่าอากาศยานหาดใหญ่แล้ว

5

นายอนุชา โมกขะเวส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า “ฮัจญ์”  เป็นแหล่งรวมประชาคมโลก ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ  ทุกคนพร้อมใจกันปฏิบัติเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในภารกิจที่ศาสนาอิสลามกำหนด โดยรัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุน และส่งเสริมการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ด้วยดีตลอดมา เพื่อให้พี่น้องมุสลิม ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย และได้ประกอบศาสนกิจอันที่สำคัญยิ่ง

พร้อมกันนี้ในพิธีนั้นมีการอัญเชิญคัมภีร์อัลกรุอาน อวยพรให้แก่ผู้เดินทางไปแสวงบุญ เนื่องจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ เป็นเรื่องที่สำคัญมากในเทศกาลฮัจญ์ทุกปี ซึ่งจะมีพี่น้องมุสลิมจากทั่วโลกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่นครมักกะฮ์ประเทศซาอุดิอาระเบีย

อย่างไรก็ตามเที่ยวบินแรกนั้นออกเดินทางด้วยเครื่องบิน SV 5465 สายการบินซาอุดิอาระเบียแอร์ไลน์ ในเวลา 21.35 (ตามเวลาประเทศไทยจะใช้เวลาในการเดินทาง 8 ชั่วโมง และจะถึงท่าอากาศยานมาดีนะห์ในเวลาประมาณ 05.30 .โดยในปีนี้มีผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ เดินทางออกจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 5,302 คน แบ่งเป็นเที่ยวบินขาไปจำนวน 9 เที่ยวบิน เที่ยวบิน ละ 295 คน ซึ่งมีกำหนดเดินทางในวันที่ 4 กรกฏาคม 2562  และเที่ยวบินสุดท้ายกำหนดบินในวันที่สิงหาคม  2562 และเที่ยวบินขากลับจำนวน 9 เที่ยวบิน ในวันที่ 17 สิงหาคม – 12 กันยายน 2562