มูลนิธิดับเบิ้ลยูดีรักษ์ไทยส่งมอบ 2 อาคารเรียน มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาไทย

กรุงเทพฯ: 18 พฤษภาคม 2558–เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิดับเบิ้ลยูดีรักษ์ไทย (WDCFT) และบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดพิธีเปิดและส่งมอบอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนราษร์ศุภประดิษฐิ์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยคุณ Rosemary Krupp ผู้อำนวยการมูลนิธิ WDC และฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ระดับสากล พร้อมด้วยคุณธรรมนูญ  สงสะนะ ประธานมูลนิธิดับเบิ้ลยูดีรักษ์ไทย ได้เป็นประธานในพิธีดังกล่าวพร้อมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งอาคารเรียนแห่งนี้ได้รับการซ่อมแซมและปรับปรุงเพิ่มเติมจากอาคารเรียนหลังเก่า

ภายในเวลาใกล้เคียงกัน มูลนิธิดับเบิ้ลยูดีรักษ์ไทยนำโดยคุณ Joseph M. Viglione  รองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ให้แก่โรงเรียนบ้านไม้สอ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะผู้บริหารและพนักงานยังได้ร่วมกันทาสีอาคารห้องสมุดหลังเดิมให้แก่โรงเรียนแห่งนี้อีกด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรมข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ของมูลนิธิฯ ในการส่งเสริมระบบการศึกษาของประเทศไทย ให้นักเรียนได้มีห้องเรียนเพียงพอในสถาพที่พร้อมสมบูรณ์สำหรับการศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ

WD_2015-0518_หนองไม้สอWD_2015-0518_Repainted